Mimo pandemii i obaw w branży o spowolnienie rynku, OZE w Polsce wciąż się rozwija! Według danych udostępnionych przez Eneę, w pierwszym kwartale 2020 roku, Operator przyłączył do sieci łącznie ponad 5,5 tysiąca odnawialnych źródeł energii. Dla porównania, w pierwszym kwartale 2019 roku, przyłączonych źródeł OZE było nieco ponad tysiąc, czyli około 5 razy mniej. Łączna moc zainstalowanych źródeł OZE w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła 177 MW.

Mikroinstalacje

W pierwszym kwartale 2020 roku, liczba mikroinstalacji przyłączonych do sieci przez Eneę wzrosła 5-krotnie. Jak podaje Operator, do sieci przyłączono ponad 5,5 tysiąca mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej ponad 41,5 MW.

Dla porównania w pierwszym kwartale 2019 roku Enea przyłączyła nieco ponad 8 MW mikroinstalacji OZE.

Większe instalacje

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2020 roku, Enea przyłączyła do sieci 58 odnawialnych źródeł powyżej 50 kW. Ich łączna moc wyniosła ponad 135 MW.

To zdecydowanie więcej niż w ubiegłym roku, kiedy Operator przyłączył 22 instalacje o mocy większej niż 50 kW, a ich łączna moc wyniosła wówczas nieco ponad 18,5 MW. Pierwszy kwartał 2020 to ponad siedmiokrotny wzrost mocy z OZE przyłączonej przez Eneę!

Jak powiedział Andrzej Kojro, prezes Enei Operator, trend wyraźnego wzrostu przyłączania źródeł odnawialnych w naszym kraju cały czas trwa. Mimo dużej liczby wpływających wniosków, dzięki dobrej organizacji pracy, Enea cały czas terminowo realizuje procesy przyłączeniowe.

Enea w trakcie pandemii

Mimo ograniczeń wprowadzanych ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w naszym kraju, Enea Operator cały czas nieprzerwanie realizuje przyłączenia do sieci odnawialnych źródeł w ustawowych terminach. Pracownicy spółki montują liczniki w specjalnych strojach ochronnych.

Podobnie jak u innych Operatorów, ograniczenia w przyłączaniu mikroinstalacji mogą nastąpić jedynie w sytuacji, gdy licznik musi zostać zainstalowany na terenie obiektów, w których przebywają osoby objęte kwarantanną – są to jednak pojedyncze przypadki.

Źródło: Enea

Redakcja GLOBEnergia