Eesti Energia, największy wytwórca energii elektrycznej w krajach bałtyckich, rozpocznie na początku 2018 roku sprzedaż energii elektrycznej w Szwecji i Finlandii. Działając pod marką Enefit, spółka będzie sprzedawać wyłącznie energię ze źródeł odnawialnych. W obu krajach oferta będzie kierowana do gospodarstw domowych, a w Szwecji również do klientów biznesowych. Eesti Energia, poza rodzimym rynkiem Estońskim, jest również obecna na Litwie i Łotwie, a od lipca br. także w Polsce.

Szwedzi i Finowie skłonni do zmian w kwestii wyboru dostawcy energii

Szwecja i Finlandia to kraje, gdzie skłonność klientów do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej jest wyższa niż średnia europejska, a rynki są otwarte dla nowych firm. Jesteśmy również przekonani, że Szwedzi i Finowie są otwarci na korzystanie z naszych rozwiązań cyfrowych. Są to powody, dla których wybraliśmy Szwecję i Finlandię jako kierunki naszego rozwoju. Celem spółki jest osiągnięcie trwałej pozycji na wszystkich sąsiednich rynkach – powiedział Hando Sutter, prezes zarządu Eesti Energia.

Sprzedaż energii wyłącznie z OZE

Eesti Energia prowadzi obecnie niezbędne przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej w Szwecji i Finlandii. Sprzedaż energii elektrycznej w obu krajach kierowana do gospodarstw domowych, a w Szwecji również do przedsiębiorstw, rozpocznie się w I połowie 2018 r. W obu krajach utworzone zostały już spółki zależne pod marką Enefit. Sprzedaż energii odbywać się będzie głównie poprzez efektywne kosztowo kanały online. Na szczególną uwagę zasługują fakt, że spółka zamierza sprzedawać tam tylko i wyłącznie energię z odnawialnych źródeł. Może to być atrakcyjne dla skandynawskich klientów, którzy kładą duży nacisk na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.

Eesti Energia pod marką Enefit od ponad 10 lat z powodzeniem działa już na Litwie i Łotwie, a od lipca br. Enefit Polska oferuje sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego klientom z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw oraz największym odbiorcom przemysłowym na rynku polskim. Eesti Energia, do której należy działający w Polsce Enefit, jest estońskim państwowym koncernem energetycznym z własnym górnictwem konwencjonalnym i odnawialnym wytwarzaniem energii, dystrybucją i międzynarodowym obrotem energią. Firma powstała 1939 roku i jest jednym z największych wydobywców i przetwórców łupków bitumicznych na świecie. Udział Grupy w estońskim rynku energii elektrycznej wynosi 60%, a w rynku krajów bałtyckich łącznie 25%.

Redakcja GLOBEnergia