Produkcja energii z OZE

Energa jest liderem wśród czterech największych koncernów energetycznych pod względem udziału energii produkowanej z OZE.

W trzecim kwartale 2020 roku, 36% energii wyprodukowanej przez Energę pochodziło z odnawialnych źródeł energii. W całym 2020 roku, przez pełne 3 kwartały, udział OZE w wyprodukowanej energii elektrycznej wyniósł aż 47%!

Jak podaje Energa, całkowity wolumen wyprodukowanej energii elektrycznej brutto w trzecim kwartale bieżącego roku był niższy o 5% w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. Źródła odnawialne w III kwartale 2020 roku wyprodukowały łącznie 279 GWh energii elektrycznej. To stanowi wzrost o 28% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku, kiedy OZE Energi wyprodukowały 218 GWh.

Nowe inwestycje

W trzecim kwartale 2020 roku, została zrealizowana bardzo ważna dla Energi inwestycja. W lipcu bieżącego roku pracę rozpoczęła Farma Wiatrowa Przykona, czyli elektrownia o mocy 31 MW, która powstała na terenach zrekultywowanych po kopalni węgla brunatnego Adamów w gminie Przykona w województwie wielkopolskim. Według przewidywań elektrownia będzie produkowała rocznie ok. 75 GWh energii elektrycznej, która mogłaby zasilić ok. 30 tys. gospodarstw domowych. Elektrownia składa się z dziewięciu turbin wiatrowych, które rozmieszczono na powierzchni 300 ha.

Warto wspomnieć, że w III kwartale 2020 roku, Energa przyłączyła do sieci łącznie 212 MW nowych instalacji OZE.

Modernizacja sieci

W związku z coraz większą liczbą instalacji odnawialnych źródeł energii, potrzebne są inwestycje prowadzące do poprawy parametrów oraz funkcjonowania sieci dystrybucyjnych. W trzecim kwartale Energa wzmocniła bezpieczeństwo sieci dystrybucyjnych, kończąc budowy lub modernizacje Głównych Punktów Zasilania (m.in. GPZ Bojanowo i GPZ Grzmiąca), ale również rozpoczynając kolejne tego typu inwestycje (m.in. GPZ Fitowo). Jak podaje Grupa, nowe obiekty realizowane są w standardach technologii smart grid, dzięki czemu nie tylko są wysoce zautomatyzowane, ale też pozwalają na dokładniejszy zdalny monitoring linii średniego napięcia oraz ułatwiają podłączenie kolejnych instalacji OZE.

Odejście od węgla

Grupa Energa planuje stopniowe odejście od węgla. W trzecim kwartale spółka Energa Kogeneracja przeprowadziła działania inwestycyjne, dzięki którym możliwe będzie ostateczne odejście od węgla jako głównego paliwa do produkcji ciepła w Elblągu.

W lipcu Energa zawarła umowę z wykonawcą kotłowni rezerwowo-szczytowej o mocy cieplnej 114 MW – jednego z dwóch planowanych nowych źródeł, które zastąpią trzy kotły węglowe Elektrociepłowni Elbląg. Drugim źródłem będzie układ silników gazowych.

Równocześnie spółka kontynuowała prace modernizacyjne bloku biomasowego, w celu zwiększenia jego mocy do 42 MWt. Testy zmodernizowanego obiektu i jego oddanie do użytku planowane są na czwarty kwartał tego roku.

Wyniki finansowe

Jak podaje Energa, w III kwartale EBITDA wyniosła ok. 0,5 mld zł, co stanowi poprawę o 4% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku. Przychody w trzecim kwartale wyniosły 3,03 mld zł. Jednocześnie w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku przychody były wyższe o 110 mln zł, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wynik netto za trzeci kwartał br. wyniósł 85 mln zł. Negatywny wpływ pandemii koronawirusa na wynik EBITDA Grupy Energa w trzecim kwartale oszacowano na ok. 5 mln zł. Dla porównaniam w drugim kwartale wpływ ten szacowany był na -84 mln zł.

Źródło: ENERGA

Redakcja GLOBEnergia