Z informacji do jakich dotarła redakcja GLOBEnergia wynika, że przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie działania operatora Energa są wstrzymane. Problem okazuje się dość prozaiczny: prawdopodobnie zabrakło w Enerdze liczników dwukierunkowych!

Według nieoficjalnych informacji, Energa ma wznowić wymiany liczników najwcześniej dopiero w trzeciej dekadzie czerwca. Podkreślamy – najwcześniej!

Problem dla prosumentów

Sytuacją, o której piszemy dotknięci są w głównej mierze właściciele mikroinstalacji, czyli prosumenci, którzy chcą rozliczać się na zasadzie opustów. Sezon słoneczny w pełni, instalacje fotowoltaiczne mogą pracować pełną mocą a stoją bezużytecznie. Nie trudno zgadnąć, że, maj i czerwiec to miesiące najlepsze pod względem produktywności dla fotowoltaiki. Sytuacja, w której znaleźli się klienci Energii jest więc trudna. Rozwój mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce oparł się o net metering czyli tzw. system opustów.

System opustów, który obowiązuje obecnie w naszym kraju dotyczy właśnie prosumentów i umożliwia przechowanie nadwyżek energii wyprodukowanej w miesiącach letnich oraz ich wykorzystanie w miesiącach zimowych. Polega to na bilansowaniu energii wyprodukowanej oraz zużytej. Mówiąc wprost – płacimy tylko za różnicę.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna na budynku jednorodzinnym

Obowiązki i ułatwienia dla mikroinstalacji

Właściciele mikroinstalacji zwolnieni są z konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę, nie muszą też wykonywać decyzji środowiskowej oraz nie potrzebują zapisów w MPZP, nie ponoszą też opłaty za przyłączenie. Przyłączają swoje mikroinstalacje na zasadzie zgłoszenia. W ramach zgłoszenia zobowiązani są do wypełnienia wniosku zgłoszeniowego, przygotowania dokumentacji urządzeń, wykonania szkicu sytuacyjnego i schematu jednokreskowego instalacji. Obowiązkowa do uruchomienia instalacji jest jednak właśnie wymiana licznika na dwukierunkowy. Należy to do obowiązków operatora sieci.

Redakcja dokłada wszelkich starań, by wyjaśnić sytuację i poznać przyczyny wyzerowania stanów magazynowych liczników dwukierunkowych. Tym bardziej, że trudno podejrzewać, iż problem może być czysto logistyczny. Czekamy na oficjalny komunikat.

Redakcja GLOBEnergia