W pierwszych trzech kwartałach Grupa Energa wypracowała przychody na poziomie 8 mld zł, czyli o około 2% więcej niż w ubiegłym roku. 

Minione trzy kwartały to dla nas okres poprawy jakości biznesu i rozwoju projektów OZE. (…) W ostatnich miesiącach sfinalizowaliśmy projekt budowy drugiej farmy fotowoltaicznej – to największa elektrownia fotowoltaiczna w Polsce. Trwają prace związane z budową farmy wiatrowej Parsówek, a w przygotowaniu są kolejne 2 projekty wiatrowe. Do 2020 roku chcemy znacząco zwiększyć udział OZE w posiadanych mocach wytwórczych” – mówi Andrzej Tersa, Prezes Zarządu Energa SA.

Wydatki inwestycyjne na OZE związane były m.in. z projektami rozwoju mocy wytwórczych w OZE: trwającą budową farmy wiatrowej Parsówek o mocy 26 MW oraz zakończonej w drugiej połowie października budową elektrowni fotowoltaicznej Czernikowo o mocy 4 MW.

Pod koniec października Energa uruchomiła największą farmę fotowoltaiczną w Polsce. Należąca do Grupy elektrownia fotowoltaiczna w Czernikowie ma moc 4 MW i jest elementem innowacyjnego projektu Smart Toruń. To pilotażowy program wdrożenia inteligentnych sieci energetycznych przez Grupę Energa, obejmujący modernizację sieci dystrybucyjnej, wytwarzanie energii w źródłach odnawialnych, inteligentne oświetlenie uliczne oraz elementy zarządzania popytem przy udziale klientów.

Roczna produkcja energii elektrycznej w Czernikowie jest szacowana na poziomie 3 500 MWh, co wystarczy na pokrycie zapotrzebowania ok. 1 600 gospodarstw domowych. Instalacja składa się z blisko 16 tys. paneli – każdy o mocy 240 W.

Dzięki budowie kolejnej inwestycji w OZE spółka wpisuje się w globalny trend rozwijania innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku. Energa w ramach realizacji swojej strategii zakłada istotne zwiększenie udziału OZE w posiadanych mocach wytwórczych przed 2020 rokiem.

Źródło: Grupa Energa