Energa już nie ma wolnych mocy przyłączeniowych – jak u pozostałych operatorów?

Dane przedstawione przez podmioty analityczne, badające obciążenia sieci dla potencjalnych inwestorów, rzucają alarmujące światło na sytuację z odmowami przyłączeń do sieci instalacji OZE. Obecnie aż 95 procent wnioskodawców, starających się o przyłączenie większych instalacji OZE do polskiego systemu sieciowego, spotyka się z nieubłaganą odmową. To nie tylko zniechęca potencjalnych inwestorów, ale także rzuca cień wątpliwości na wykonalność realizacji ambitnych celów związanych z rozwijaniem źródeł energii odnawialnej w Polsce.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Ograniczenia systemu przesyłowego stanowią kluczowy problem dla perspektywicznych projektów OZE. Brak odpowiedniej infrastruktury do przesyłu generowanej energii odnawialnej prowadzi do konieczności odrzucania wielu wniosków o przyłączenie do sieci. To ogranicza potencjał kraju w zakresie wykorzystania zasobów natury w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz osiągnięcia celów redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Niedoinwestowana sieć energetyczna staje się kolejnym kamieniem milowym na drodze transformacji energetycznej. Nieadekwatna infrastruktura przesyłowa prowadzi do trudności w przemieszczaniu generowanej energii odnawialnej, co ogranicza zdolność do zaspokajania popytu na poszczególnych obszarach kraju. Ta niedoskonałość sieciowa oddala nas od osiągnięcia elastycznego i zrównoważonego systemu energetycznego.

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny wzrost liczby farm fotowoltaicznych oraz innych źródeł Energii Odnawialnej (OZE) starających się o przyłączenie do krajowej sieci elektroenergetycznej. Wzrastająca liczba tych inicjatyw niesie za sobą istotne wyzwania, szczególnie w kontekście ograniczonej dostępności miejsca w systemie elektroenergetycznym dla nowych instalacji. W wielu rejonach Polski już teraz brakuje przestrzeni na zainstalowanie kolejnych źródeł energii.

Ab pokazać, jak sytuacja z wolnymi mocami przyłączeniowymi wygląda na terenie naszego kraju zebraliśmy informacje od Operatorów Sieci Dystrybucji oraz od PSE. Wynika z nich, że najwięcej wolnych mocy posiada w swoim koszyku ENEA, a ENERGA nie posiada ich wcale. Szczegółowe dane opisujemy w sierpniowym wydaniu GLOBENERGIA PLUS strefy premium. 

Zobacz również