2020 r. był rekordowy praktycznie dla wszystkich operatorów sieci dystrybucyjnej pod względem przyłączeń mikroinstalacji do sieci. PGE Dystrybucja przyłączyła w ubiegłym roku blisko 100 tys mikroinstalacji o łącznej mocy 612 MW. Jest to dwa razy więcej, niż 2019 r. Tauron Dystrybucja przyłączył 97,9 tys. mikroinstalacji OZE o łącznej mocy 658 MW.

Energa Operator przyłączył 60 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 420 MW, z czego ponad 21 tys. (140 MW) w ostatnim kwartale 2020 r. Podsumowując, w sieci operatora funkcjonuje już ponad 90 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 620 MW.

Nie tylko fotowoltaika i mikroinstalacje

W 2020 r. Energa Operator przyłączył także ponad 160 większych (powyżej 50 kW) źródeł OZE o łącznej mocy zainstalowanej przeszło 330 MW. To ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej i blisko dziesięć razy więcej, niż w 2018 r. Wśród nich są 133 instalacje fotowoltaiczne (powyżej 50 kW) o łącznej mocy ponad 125 MW oraz 21 farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 115 MW. Wśród przyłączonych OZE znalazły się również elektrownie na biomasę i biogaz oraz małe elektrownie wodne. Energię dostarcza prawie 80 mikroinstalacji wykorzystujących energię wody, np. w lokalizacjach dawnych młynów, które zostały dostosowane do tego celu, a także blisko 30 przydomowych elektrowni wiatrowych.

Według stanu na koniec 2020 r., w sieci Energi Operatora pracuje ponad 1,1 tys. źródeł wytwórczych o mocy powyżej 50 kW. Ich łączna moc zainstalowana przekroczyła już 3,5 tys. MW. Największą jej część – ponad 2,8 tys. MW –  zainstalowana jest na 620 farmach wiatrowych. Ponad 220 MW przypada na blisko 260 źródeł fotowoltaicznych. Pozostałą część mocy zapewniają elektrownie wodne, elektrownie na biogaz oraz biomasę.

Energa Operator, spółka zależna Energi z Grupy Orlen, jest jednym z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Funkcjonuje w północnej i środkowej części kraju na obszarze ok. 75 tys. km kw. (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i kujawsko-pomorskie). Eksploatuje blisko 190 tys. linii energetycznych i zaopatruje w energię ok. 3,1 mln klientów.

Energa Operator przystąpił w lutym br. do stowarzyszenia europejskich Operatorów Systemu Dystrybucyjnego EU DSO (DSO – ang. distribution system operator). Jest to nowo powołana organizacja, która będzie pełniła rolę organu reprezentującego OSD m.in. przed Komisją Europejską. Spółki OSD skupione w EU DSO będą miały za zadanie opracowywanie kodeksów sieci oraz aktywne uczestnictwo w procesie legislacyjnym, by zrównoważyć i zapewnić bezpieczeństwo pracy sieci dystrybucyjnej.

Źródło: Energa Operator

Redakcja GLOBEnergia