Energa Operator planuje wydać 3,3 mld zł na renowację sieci wysokiego napięcia

Energa Operator zapowiada realizację nawet 220 inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją sieci wysokiego napięcia 110 kV do 2028 r. To potrzebna inwestycja. Spółka przewiduje, że w tym samym okresie moc OZE w ich sieci przekroczy 13 GW. Sieć wysokiego napięcia 110 kV ma obecnie największy wpływ na potencjał przyłączeniowy dla OZE.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

  • Do 2028 r. na zmiany na poziomie sieci 110 kV Energa Operator planuje wydać 3,3 mld złotych.
  • Realizacja ponad 220 zadań w planie rozwoju spółki obejmuje budowę nowych lub przebudowę istniejących linii oraz budowę lub rozbudowę stacji 110/15 kV. 
  • Po tym okresie zapowiadają inwestycje w nowe moce przyłączeniowe dla OZE. Plan rozwoju spółki już teraz zakłada opracowanie dokumentacji projektowej dla ponad 50 kolejnych inwestycji w sieci wysokiego napięcia po 2028 r.

Czas inwestycji

Energa Operator, spółka zależna Energi z Grupy Orlen zapowiada szeroką zakrojoną akcję przygotowania swoich sieci na nowe moce OZE. Planowane przedsięwzięcia obejmują budowę nowych lub przebudowę istniejących linii oraz budowę lub rozbudowę stacji 110/15 kV. Wynika to bezpośrednio z aktualizacji planu rozwoju spółki. Realizacja ponad 220 zadań do 2028 r. ma kosztować operatora 3,3 mld złotych. 

-Realizacja tych inwestycji będzie mieć kluczowy wpływ na możliwości przyłączania OZE zarówno do sieci 110 kV, jak i do sieci średniego napięcia - wyjaśnia Energa Operator.

Jednocześnie spółka zapowiedziała kolejne kroki na okres po 2028 r. Plan rozwoju spółki zakłada jednoczesne opracowanie dokumentacji projektowej dla ponad 50 kolejnych inwestycji w sieci wysokiego napięcia. Te z kolei mają zostać zrealizowane po 2028 r. i stworzyć potencjał przyłączeniowy w sieci elektroenergetycznej. To zabezpieczenie przyszłości OZE, których moc po stronie Energi ma przekroczyć do tego czasu 13 GW. Obecnie 40 % mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Strategia energetyczna Grupy Orlen ukierunkowana jest ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Chcąc realizować takie postanowienia, zmiany na poziomie sieci są konieczne. 

Nowe cele

Energa została przejęta przez Orlen w 2020 r. w celu stworzenia multienergetycznego koncernu. W 2023 r. (po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG) zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele. Zgodnie z nowymi założeniami do końca dekady koncern planuje zainwestować ponad 320 mld zł. Z tej kwoty około 40% ma zostać przeznaczone na inwestycje w zieloną energię. Koncern zapowiada rozwój sektorów takich jak np. energetyka wiatrowa (offshore i onshore), fotowoltaika, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność oraz zielony wodór. Obecnie sieć dystrybucyjna Energi składa się z linii energetycznych o łącznej długości 196 tys. km i obejmuje zasięgiem mniej więcej 1/4 powierzchni Polski. Przez trzy kwartały 2023 r. Energa dostarczyła do odbiorców 16,6 TWh energii elektrycznej.

Źródło: PAP

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia