ENERGA rozpoczyna sprzedaż akcji

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

energooszczedny

ENERGA S.A., trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w Polsce pod względem wolumenu energii dystrybuowanej do odbiorców końcowych, opublikowała prospekt emisyjny związany z pierwszą ofertą publiczną akcji.

Od 19 listopada 2013 Inwestorzy Indywidualni będą mogli zapisywać się na akcje Spółki. W ramach oferty wprowadzono też specjalną kategorię Dużych Inwestorów Indywidualnych. Cena maksymalna dla Inwestorów Indywidualnych oraz Dużych Inwestorów Indywidualnych, po której będą dokonywane zapisy, została ustalona na poziomie 20 zł za akcję.

Prospekt emisyjny („Prospekt”) przygotowany przez Spółkę w związku z ofertą publiczną do 141.522.067 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 10,92 zł każda („Akcje Oferowane”)(„Oferta”) oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 269.139.114 akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 10,92 zł każda, w tym Akcji Oferowanych, do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 listopada 2013 roku. Akcje w Ofercie są oferowane wyłącznie przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Intencją Akcjonariusza Sprzedającego jest, aby ostateczna liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty wraz z Liczbą Akcji Stabilizujących nie przekroczyła 141.522.067 akcji zwykłych na okaziciela serii AA Spółki.

Inwestorzy Indywidualni będą mogli składać zapisy na Akcje Oferowane w dniach 19 listopada – 2 grudnia 2013 roku (do godziny 23:59). W kategorii Dużych Inwestorów Indywidualnych zapisy będą trwały w dniach 19 listopada – 2 grudnia 2013 roku (do godziny 17:00) (o ile nie zakończą się wcześniej na zasadach określonych w Prospekcie). W przypadku obu kategorii zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej, która została ustalona na poziomie 20 zł za akcję. Budowa księgi popytu dla Inwestorów Instytucjonalnych będzie prowadzona w dniach 18 listopada – 3 grudnia 2013 roku. Po jej zakończeniu Inwestorzy Instytucjonalni będą mogli składać zapisy na Akcje Oferowane w dniach 4-6 grudnia 2013 roku.

Przedmiotem oferty jest do 141.522.067 akcji zwykłych na okaziciela serii AA Spółki o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Sprzedającym jest Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Równocześnie ENERGA ubiega się o dopuszczenie i wprowadzenie 269.139.114 akcji zwykłych na okaziciela serii AA, w tym Akcji Oferowanych, do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ostateczna liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty wraz z Liczbą Akcji Stabilizujących (które nie są częścią oferty publicznej w Polsce) nie przekroczy 141.522.067 Akcji Oferowanych.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w Ofercie są:
- Inwestorzy Indywidualni
- Duzi Inwestorzy Indywidualni oraz
- Inwestorzy Instytucjonalni

Źródło: Energa