Energa stawia na konsekwentny rozwój nowych mocy wytwórczych w segmencie zielonej energii i nowych technologii. Po podsumowaniu 1 półrocza 2019 roku okazuje się, że ma już 41% udziału produkcji energii z OZE w całej produkcji własnej. Odnawialne źródła energii wytworzyły w pierwszych dwóch kwartałach 2019 roku 792 GWh energii elektrycznej.

Nasz miks energetyczny wpisany w strategię rozwoju Grupy, preferujący aktywa wytwórcze w obszarze OZE oraz zaawansowane technologie wprowadzane w segmencie dystrybucji, okazał się rozwiązaniem dokładnie dopasowanym do współczesnych i przyszłych warunków w otoczeniu spółki – mówi Grzegorz Ksepko, kierujący Grupą Energa.

Dzięki coraz wyższemu udziałowi zielonej energii w wytwarzaniu, Grupa może jeszcze skuteczniej dostosowywać się do regulacji w zakresie ochrony środowiska i zmniejszać efektywnie koszty CO2. W ramach rozwoju systemu bezpieczeństwa energetycznego w kraju, inwestuje konsekwentnie także w inteligentną sieć dystrybucyjną. Energa Operator jest pierwszą spółką dystrybucyjną w Polsce, która wdraża tego typu zaawansowane rozwiązania Smart Grid na całym obszarze swojego działania.

Energa prowadzi także budowę nowej Farmy Wiatrowej Przykona o mocy zainstalowanej 31 MW oraz średniej rocznej produkcji energii elektrycznej na poziomie 75 GWh. Dziewięć turbin wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą powstaje na obszarze 250 ha terenów rekultywowanych po kopalni węgla brunatnego.

Grupa Energa prowadzi też budowę nowoczesnego magazynu energii elektrycznej, o docelowej mocy 6 MW i pojemności 27 MWh. Obiekt budowany w technologii hybrydowej powstaje w pobliżu Farmy Wiatrowej Bystra, niedaleko Pruszcza Gdańskiego.

Zyski i straty

W pierwszym półroczu 2019 roku nakłady inwestycyjne w Grupie Energa wyniosły 776 mln zł. Były o 152 mln zł, tj. 24% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Jeżeli chodzi o zyski, to grupa może pochwalić się sporym zyskiem na poziomie zysków operacyjnych EBITDA (zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją). Bilans półrocza to 1 mld 258 mln zł czyli o 97 mln zł lepiej niż rok temu.

Grupa Energa od kwietnia do czerwca wypracowała 89 mln zł zysku netto. To dużo mniejsza kwota niż przed rokiem, gdy na czysto zarobiła 281 mln zł – wynika z najnowszego raportu spółki.

Nieco lepiej wypada porównanie tego i poprzedniego roku po sześciu miesiącach, choć dalej widać regres. Dzięki lepszemu pierwszemu kwartałowi, zyski spadły „tylko” o połowę. Energa zarobiła 275 mln zł wobec 556 mln zł rok wcześniej.

Na wyniki finansowe Grupy Energa wpływ miały zmiany w otoczeniu regulacyjnym, które nastąpiły w ostatnich miesiącach i związane były m.in. z cenami sprzedaży energii do obiorców końcowych. W czerwcu 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z 28 grudnia 2018 roku. Na podstawie tych regulacji obniżono ceny energii elektrycznej dla klientów w I półroczu 2019 roku do poziomu z 30 czerwca 2018 roku.

Wbrew obawom niektórych analityków krótkookresowe obniżenie przychodów wynikające z zamrożenia cen energii dla odbiorców zostanie wyrównane w efekcie zastosowania zapisów rozporządzenia do ustawy i dalej z chwilą uruchomienia systemu rekompensat – tłumaczy Jacek Kościelniak, wiceprezes Energi odpowiedzialny za finanse.

To już 41% udziału OZE w produkcji własnej!

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Po podsumowaniu pierwszego półrocza, okazało się że to już 41% udziału OZE w produkcji własnej Energi i 792 GWh energii elektrycznej. Dla porównania, w przypadku PGE, który jest liderem jeżeli chodzi o moce zainstalowane, udział OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej, to tylko niecałe 5%, ale wytworzona energia wyniosła około 2 razy więcej. Energa jest liderem, jeśli chodzi o udział.


Przygotuj się na zmiany ! Dołącz do uczestników II Kongresu Trendy Energetyczne!

Weź udział w dyskusji o MEGATRENDACH w energetyce w Polsce!


źródła: Energa, money.pl

Redakcja GLOBEnergia