W ciągu najbliższych tygodni Energa Hydro przejmie farmy wiatrowe, które aktualnie są w posiadaniu spółek DONG Energy Wind Power oraz Iberdrola Renovables Energía. Na sfinalizowanie transakcji zgodę wyraził już Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ciągu kilku najbliższych tygodni, 3 działające w północnej Polsce farmy wiatrowe, o łącznej moc zainstalowanej wynoszącej 165 MW trafią do firmy Energa.

Aktualnie w posiadaniu firmy DONG Energy jest farma wiatrowa w Karcinie w województwie zachodniopomorskim o mocy 51 MW. Ponadto firma posiada pięć rozpoczętych projektów farm wiatrowych w północnej Polsce, o łącznej planowanej mocy wynoszącej 220 MW. Projekty te również przejmie spółka Energa. Od firmy Iberdrola Renovables Energía natomiast Energa przejmie farmę w Karścinie w województwie zachodniopomorskim oraz Bystra w województwie pomorskim. Łączna moc obu instalacji wynosi 114 MW. Ponadto Energa przejmie pakiet projektów o mocy około 1190 MW.
Źródło: Centrum Informacji o Rynku Energii