Siedziba ENERGA SA – OliviaGate Siedziba ENERGA SA – OliviaGate, źródło: Energa SA

Energa znalazła się na 49. pozycji X edycji rankingu 500 Największych Firm Europy Środkowo-Wschodniej przygotowanego przez „Rzeczpospolitą” i firmę Deloitte. Firma do grona 50 największych firm europejskich w regionie weszła po raz pierwszy, plasując się o 4 miejsca wyżej niż w zeszłym roku. Listę otwiera polski PKN Orlen. Ranking porównuje wysokość przychodów osiągniętych przez poszczególne firmy w 2015 roku – przychody Grupy Energa wzrosły w tym czasie o ponad 2%. Firma chwali się, że jest także 5. największym płatnikiem podatku dochodowego i 5. największym inwestorem w kraju.

Najważniejszym obszarem prowadzonych w Grupie inwestycji jest dystrybucja energii elektrycznej, na którą Energa przeznacza zdecydowaną większość swoich wydatków. Obecnie Grupa Energa jest na etapie aktualizacji kierunków rozwoju. Głównym założeniem nowej strategii będzie wzrost wartości Grupy, w tym dla akcjonariuszy, oraz zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii, od wytworzenia po dostarczenie do klientów, jednak spółka stawia też na innowacje.

AMI.  Grupa jest liderem w zakresie inteligentnego opomiarowania swoich odbiorców. Zainstalowała już ponad 800 tysięcy inteligentnych liczników. W niektórych miejscowościach wszyscy odbiorcy mają liczniki AMI, które umożliwiają m.in. bieżące monitorowanie zużycia energii i lepsze zarządzanie nią. W projekcie „Energa Living Lab” 300 gospodarstw domowych w Gdyni testuje jeszcze bardziej zaawansowane technologie zarządzania zużyciem i mikroprodukcji energii elektrycznej.

DSR. Grupie zależy na optymalnym wykorzystaniu dostępnych w systemie mocy, poprzez zarządzanie zużyciem energii. Należąca do Grupy spółka Enspirion, pierwsza w Polsce uruchomiła ofertę polegającą na wynagradzaniu klientów biznesowych za przesuwanie zużycia energii poza godziny największego obciążenia systemu. Taki mechanizm pomaga utrzymać stabilność Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W ciągu ostatnich dwóch lat Enspirion dokonał z powodzeniem 16 akcji ograniczania popytu, redukując 3 GWh energii czynnej swoich klientów. Grupa dysponuje obecnie potencjałem około 575 MW, których zużycie można przesunąć w czasie. Cały potencjał rynku szacuje się na około 2 tys. MW.

Farma fotowoltaiczna Grupy Energa w Gdańsku

Farma fotowoltaiczna ENERGA SA w Gdańsku. fot. Paweł Wyszomirski/ www.redseven.pl

SMART Toruń. W ramach tego projektu Grupa zbudowała jedną z największych w Polsce elektrowni fotowoltaicznych oraz zmodernizowała sieci dystrybucyjne, zamontowała 92 tysiące liczników zdalnego odczytu (AMI) i zainstalowała inteligentne oświetlenie uliczne z wykorzystaniem opraw ze źródłami LED. Projekt pozwala na badanie  możliwości zarządzania jednocześnie zużyciem i wytwarzaniem energii elektrycznej w nowoczesnych źródłach.

Stacja ładowania EV Grupy Energa

Stacja ładowania EV Grupy Energa, źródło: Energa SA

EMobility. Energa od kilku lat pracuje nad rozwojem usług związanych z dynamicznie rozwijającym się rynkiem aut elektrycznych. W ramach projektu udostępniła do testów flotę pojazdów elektrycznych oraz zbudowała w Trójmieście pięć stacji do ich ładowania. Jest pierwszą polską spółką, która kompleksowo bada preferencje polskich użytkowników aut elektrycznych.  Weryfikuje gotowość rynku i klientów na usługi związane z elektromobilnością. Testuje różne modele biznesowe, a wraz z nimi cenniki, segmentację rynku, typy usług, itd. Niebawem wprowadzi prototypową usługę carsharingu. Wspólnie z Politechniką Warszawską, Narodowym Centrum Badań Jądrowych oraz pozostałymi grupami energetycznymi współtworzy Centrum Elektromobilności.

Magazyn energii. Energa-Operator pracuje nad stworzeniem pierwszego w Polsce magazynu energii. Magazyn o mocy 0,75 MW i 1,5 MWh powstaje w okolicach Pucka w ramach Lokalnego Obszaru Bilansowania (LOB). W połączeniu z planowaną farmą fotowoltaiczna o mocy 84 kW i istniejącymi źródłami wiatrowymi, biogazownią oraz odbiorcami, LOB pozwoli Grupie testować usługi systemowe i regulacyjne.

Źródło: Energa SA

Opracowanie: redakcja GLOBEnergia