Energa jako jedyny Operator wstrzymała przyłączenia mikroinstalacji, w związku z epidemią koronawirusa. Po kilku tygodniach od wstrzymania, Energa znów przyłącza mikroinstalacje, a wymiana licznika na dwukierunkowe możliwa jest wszędzie tam, gdzie montaż nie wymaga wejścia do mieszkania lub lokalu klienta. Podobnie funkcjonuje to u pozostałych Operatorów.

Na czym polega problem ze wstrzymaniem wymiany liczników?

Standardowo, od momentu zgłoszenia Operator ma 30 dni na wymianę licznika na dwukierunkowy. Teoretycznie można uruchomić instalację fotowoltaiczną i pozostawić ją współpracującą z licznikiem jednokierunkowym i taka instalacja będzie pracowała prawidłowo, jeżeli wszystkie parametry i nastawy, które są zrobione w tej instalacji są wykonane zgodnie ze sztuką. Problem się pojawia w momencie kiedy użytkownik nie odbiera wyprodukowanej energii bezpośrednio, a energia wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną zaczyna przepływać w kierunku sieci.

Po pierwsze jest to niezgodnie z polskim prawem, a po drugie, licznik energii, który jest w funkcji jednokierunkowej tak naprawdę zliczy również impulsy energii, która wypłynęła w kierunku sieci. Tym samym istnieje ryzyko, że klient – mimo tego, że generuje energię „darmową” – będzie musiał za nią zapłacić.

Efekt? Wstrzymanie wymiany liczników na dwukierunkowe skutkuje tym, że inwestorzy nie mogą korzystać ze swoich zamontowanych już instalacji.


Jak działa licznik dwukierunkowy?

Sprawdź TUTAJ!


Powrót do pracy

Jak Energa Operator poinformowała na swojej stronie internetowej, przyłączenia mikroinstalacji są ponownie wykonywane. Jest to możliwe wszędzie tam, gdzie montaż nie wymaga wejścia do mieszkania lub lokalu klienta. Spółka cały czas instaluje także nowe liczniki energii elektrycznej.

U pozostałych Operatorów wymiana liczników w dalszym ciągu przebiega bez zmian.

Ochrona przed zarażeniem

Jak informuje Energa Operator, elektromonterzy są wyposażeni i zobowiązani do używania środków ochrony osobistej, takich jak płyny dezynfekujące, rękawiczki czy maseczki. Ponadto klienci proszeni są o zachowanie odpowiedniej odległości od pracowników, aby umożliwić im bezpieczne wykonywanie zadań. Przypadki, w których ze względów bezpieczeństwa realizacja zgłoszenia będzie podjęta po zakończeniu stanu epidemii stanowią kilka procent wszystkich zgłoszeń.

Odczyty i awarie

Wszędzie tam, gdzie licznik znajduje się w miejscu ogólnodostępnym, może zostać wykonany jego odczyt. Jeśli jednak jest to niemożliwe, dane odczytowe powinny zostać wysłane poprzez sms lub wiadomość email, na dane kontaktowe, które zostaną wywieszone przy wejściu. W przypadku braku informacji, rozliczenie nastąpi na podstawie szacunku, w którym brane są pod uwagę dane z minionych okresów rozliczeniowych, uwzględniające również sezonowość zużycia.

Wszystkie zgłoszenia związane z usuwaniem awarii i zapewnieniem dostaw energii elektrycznej oraz prace związane z montażem nowych liczników realizowane są bez zmian.

Inteligentne liczniki

Jak podaje Energa, już niedługo ponad połowa ich klientów będzie korzystać z inteligentnych liczników energii elektrycznej. Spółka ogłosiła przetarg na dostawę blisko 600 tys. takich urządzeń, a po zakupie ich liczba wzrośnie do ponad 1,5 mln. Inteligentne licznik pozwalają na zdalny pomiar w czasie rzeczywistym, eliminują ryzyko ewentualnych błędów odczytowych oraz pozwalają na bieżące monitorowanie i lepsze zarządzanie zużyciem energii.

Redakcja GLOBEnergia