Dzięki intensyfikacji współpracy polsko-japońskiej możemy zwiększyć konkurencyjność naszej energetyki na międzynarodowym rynku – powiedział J. Piechociński podczas rozmowy z sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Handlu i Przemysłu Japonii.

Podczas spotkania, które odbyło się 13 stycznia 2014 r. w Warszawie wicepremier Janusz Piechociński podkreślił, że dalszy rozwój współpracy obu krajów może przyspieszyć m.in. modernizację polskiego sektora energetycznego. – Jesteśmy zainteresowani ofertą japońskich firm, a szczególnie rozwiązaniami, które umożliwią zwiększenie efektywności konwencjonalnych elektrowni oraz sieci przesyłowych – zapowiedział minister gospodarki. Szef resortu gospodarki zwrócił też uwagę na potrzebę intensyfikacji współpracy naukowo-technicznej. – W 2013 r. Akademia Górniczo-Hutnicza zawarła porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Tokijskim. Dzięki temu realizowana jest m.in. wymiana studentów obu uczelni oraz wspólne prace badawcze – przypomniał.

W opinii wiceminister Midori Matsushima Polska jest dla Japonii ważnym partnerem handlowym. – Jesteśmy zainteresowani udziałem w polskich inwestycjach m.in. w sektorze energetycznym – powiedziała. – Nasze kraje mają duże pokłady węgla, z których korzystamy, dlatego powinniśmy nawiązać ściślejsza współpracę szczególnie w zakresie nowoczesnych technologii w tym obszarze – dodała.
Podczas spotkania poruszono również temat umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Japonią. – Jesteśmy za przyspieszeniem i ratyfikacją umowy o wolnym handlu z Japonią jeszcze w tym roku –  zadeklarował wicepremier Piechociński. – Jest to porozumienie, które pozwolił zdynamizować dwustronną współpracę – ocenił szef MG.
***
W 2013 r. polsko-japońska wymiana handlowa osiągnęła wartość 2,21 mld euro. Import z Japonii wyniósł 1,78 mld euro, a polski eksport 417 mln euro. Najbardziej perspektywiczne obszary dotyczące inwestycji polsko-japońskich to m.in. sektor rolno-spożywczy, energetyczny (energetyka odnawialna, jądrowa), nowoczesnych technologii (czystego węgla, wychwytywania i składowania CO2), chemiczny, finansowy oraz transportowy.

 

 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki