W 2015 r. całkowita moc cieplna zainstalowana u koncesjonowanych wytwórców ciepła wynosiła 56 048,7 MW (spadła o 21% w porównaniu do 2002 r., w którym odbyło się pierwsze badanie), a moc osiągalna – 54 767,9 MW.

W 2015 r. koncesjonowane przedsiębiorstwa wytworzyły, łącznie z ciepłem odzyskanym w procesach technologicznych, 394,1 tys. TJ ciepła. Ponad 63% wyprodukowanego ciepła zostało wytworzone w kogeneracji z produkcją energii elektrycznej. Jednak tylko 25% wytwórców ciepła uczestniczących w badaniu wytwarzało ciepło w kogeneracji.

Pomimo niewielkiego spadku udziału paliw węglowych w produkcji ciepła ‒ o 0,5 punktu procentowego w porównaniu z rokiem 2014, analogicznie do lat poprzednich, w 2015 r. podstawowym paliwem w źródłach ciepła wykorzystywanym do jego wytwarzania nadal był węgiel kamienny. Jakkolwiek udział poszczególnych paliw w wytwarzaniu ciepła był również dosyć zróżnicowany pod względem terytorialnym, w województwach: opolskim, warmińsko-mazurskim, małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim, podlaskim i dolnośląskim ponad 90% ciepła wciąż wytwarzano z węgla kamiennego.

Obserwowany w poprzednich latach systematyczny wzrost udziału paliw stosowanych w jednostkach wytwórczych stanowiących źródła OZE, w szczególności biomasy, uległ zahamowaniu. Udział źródeł OZE w produkcji ciepła obniżył się o 0,4 punktu procentowego w stosunku do roku ubiegłego i wyniósł 7,4%. Dywersyfikacja paliw zużywanych do produkcji ciepła była nieco większa w przedsiębiorstwach produkujących ciepło w procesie kogeneracji. W tej grupie przedsiębiorstw już 30% zużywanych paliw to paliwa inne niż węglowe, w tym 7,9% to olej opałowy, 7,7% gaz ziemny i 9,1% biomasa. Najwięcej ciepła ze źródeł OZE wytwarzane było w województwie kujawskopomorskim (28,6%) i pomorskim (15,3%).

Średnia cena wytwarzania ciepła nieznacznie wzrosła w porównaniu do 2014 roku i wyniosła 38,57 zł/GJ. Cena produkcji ciepła z biomasy wzrosła o 3,4% do wartości 40,94 zł/GJ. O 8,5% zmalała cena produkcji z pozostałych źródeł OZE – wyniosła 37,48 zł/GJ i była niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła. Tańsza od produkcji z OZE była tylko produkcja ciepła z węgla brunatnego. Jednostkowe ceny produkcji ciepła z węgla kamiennego, oleju – lekkiego i ciężkiego, gazu zimnego były wyższe od ceny produkcji z OZE.

Analizując potencjał sektora ciepłowniczego należy także wskazać, że w latach 2002-2015 koncesjonowane ciepłownictwo zredukowało zatrudnienie o 48,0%.

Pełny raport do pobrania:

Raport "Energetyka cieplna w liczbach - 2015", Urząd Regulacji Energetyki

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Opracowanie: redakcja GLOBEnergia