Najnowsze informacje z sektora energetyki zawodowej nie są zbyt optymistyczne. 

 
W ubiegłym roku, największe krajowe grupy energetyczne redukowały liczbę pracowników. Łącznie, zostało zlikwidowanych ok 3600 etatów (wnp.pl).  Przyczyną takiego stanu są po części naturalne odejścia, czyli przejście na emeryturę, a z drugiej strony Programy Dobrowolnych Odejść. 
 
Liczba zredukowanych etatów:
Energa – 1217 etatów, czyli 13 %
Polska Grupa Energetyczna (PGE) – 1218 etatów – 3%
Energa – 1241 etatów. 
Tauron – 333 etaty
Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK) – 809 etatów – 10,1 %
 
 
Pewnym wyjątkiem jest  Enea, która  odnotowała wzrost zatrudnienia spowodowany przejęciem przez Eneę MPEC Białystok wraz z 453 osobami. Pomijając tę transakcję, zatrudnienie w tej grupie również uległo redukcji.  Redukcje były  już od kilku lat, ale w tym roku, trend ten był wyraźnie silniejszy. 
 
Według scenariusza zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie  długookresowej wynika, że  sektor energetyki odnawialnej tworzy najwięcej trwałych miejsc pracy, które zlokalizowane są równomiernie na terenie kraju, a nie tylko w  zagłębiach przemysłowych. Takie wnioski wysnuto głównie na przykładzie Austrii, Danii czy Niemiec.  
 
Przewidywana liczba miejsc pracy w 2030r. według alternatywnego scenariusza. 

Czy branża OZE będzie lekarstwem bezrobocie?tutaj

Tempo wzrostu nowych mocy wytwórczych w  sektorze energetyki odnawialnej zacznie spadać, szczególnie po 2020r. Prace utrzymają jedynie pracownicy wielkoskalowych instalacji związanych z biomasą. Według spekulacji, liczba miejsc pracy w interesującej nas branży nie tylko nie utrzyma się na istniejącym poziomie, ale wręcz zostanie zredukowana do 30 tys. w 2030r. Taki sam trend będzie dotyczył również energetyki węglowej. W tym przypadku wiążę się to z zamykaniem polskich kopalń i importem surowca z zagranicy.
 
Źródło: „Rewolucja energetyczna dla Polski. Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej.” Greenpeace, Warszawa 2013.
wnp.pl