Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS przeprowadził dla Onetu badania opinii publicznej na temat odnawialnych źródeł energii. Badanie zostało zrealizowane 2 października metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej próbie 1100 Polaków. Okazuje się, że Polacy są bardzo pozytywnie nastawieni do OZE i byliby w stanie ponieść dodatkowe koszty, jeżeli miałoby to pozytywny skutek dla środowiska.

IBRiS zadał Polakom kilka pytań. Czy byliby w stanie ponieść dodatkowe koszty dla ochrony klimatu, czy uważają, że powinno się ograniczyć użytkowanie starych samochodów oraz jaki typ odnawialnych źródeł energii powinien być rozwijany.

Warto dodać, że z badań przeprowadzonych również dla Onetu w ubiegłym miesiącu wynika, że zdecydowana większość Polaków uważa, że ochrona środowiska powinna być krajowym priorytetem, nawet jeśli oznaczałoby to zahamowanie wzrostu gospodarczego. 83 procent ankietowanych z Polski dostrzega wpływ zmian klimatu na występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych w swoim otoczeniu. Świadomość wśród Polaków rośnie.

Dobry klimat a dodatkowe koszty

Podczas badania, ankietowani musieli odpowiedzieć na pytanie, czy byliby gotowi ponieść dodatkowe koszty, żeby zmniejszyć oddziaływanie na zmiany klimatu. Twierdząco („zdecydowanie tak” lub „raczej tak”) odpowiedziało 66,5 proc. badanych. Oznacza to, że w przybliżeniu aż dwie trzecie Polaków byłoby w stanie ponieść dodatkowe koszty, jeżeli oznaczałoby to korzyść dla środowiska naturalnego. 29,4 procent badanych nie zdecydowałaby się na taki krok, a 5,1 procent ankietowanych nie miało zdania.

Czy użytkowanie starych samochodów powinno zostać ograniczone?

55,4 procent badanych uznało, że użytkowanie starych samochodów (szczególnie z silnikami Diesla), powinno zostać ograniczone, na przykład poprzez zakaz wjazdu do miast. 37,7 procent takiego pomysłu nie popiera, a 6,9 procent nie miało zdania.

Jaki rodzaj energii powinien być rozwijany?

Wśród ankietowanych zakrólowała fotowoltaika. 37 procent badanych uznało, że to energetyka słoneczna jest tym, na co powinno się stawiać w Polsce. Drugie miejsce z wynikiem 32 procent zajęła energetyka wiatrowa, a trzecie energetyka jądrowa z wynikiem 14,5 procent. Kolejne miejsca zajął węgiel (4,4 proc.), energia gazowa (4,1 proc.) i wodna (3,6 proc.). 4,3 proc. pytanych nie miało zdania.

A jak to wygląda pod kątem polityki?

Najwięcej zwolenników fotowoltaiki znajduje się wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości – 50% ankietowanych stawia na PV. W Koalicji Obywatelskiej, Lewicy oraz PSL-KP zainteresowanie fotowoltaiką występuje na podobnym poziomie – około 25%. Wyborcy Konfederacji nie są zainteresowani fotowoltaiką.

Z kolei energetyka wiatrowa cieszy się największym zainteresowaniem wśród wyborców KO – 64% oraz Konfederacji – 56%. Zwolennicy Lewicy i PSL-KP myślą podobnie – około 30% z nich stawia na energetykę wiatrową.17% wyborców PiS wybrało wiatr.

Energetyka jądrowa ma najwięcej orędowników wśród wyborców Lewicy – aż 46% z nich stawia na atom – zdecydowanie więcej niż wyborcy innych partii.

źródło: wiadomosci.onet.pl

Odnawialne źródła energii cieszą się dobrą opinią wśród Polaków. Szczególnie fotowoltaika zyskuje uznanie, biorąc pod uwagę jej dynamiczny rozwój. Warto dodać, że według badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej w 2016 roku, najwyższe
wskaźniki zaufania pod względem bezpieczeństwa i perspektywiczności – ponad 80% – uzyskiwały odnawialne źródła energii. Już wtedy, wśród badanych pod kątem produkcji energii elektrycznej królowała fotowoltaika (73%). Teraz oferty wsparcia prosumentów są jeszcze lepsze, niż były trzy lata temu.

Sytuacja nieco się zmieniła w przypadku produkcji energii cieplnej. W 2016 roku aż 76% badanych wybrałoby kolektory słoneczne. Teraz to zainteresowanie przechodzi na pompy ciepła, ze względu na duży rozwój technologii.

Rynek się zmienia i zmienia się też świadomość Polaków. Obawy o zmiany klimatu też robią swoje. Już aż dwie trzecie Polaków zdecydowałoby się na poniesienie dodatkowych kosztów, jeżeli miałoby to przynieść korzyść naszemu środowisku. To dobry znak.

źródło: wiadomosci.onet.pl, cbos.pl

Redakcja GLOBEnergia