Energetyka i środowisko – prognozy dla rynku w 2012 roku

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

energia odnawialna

Frost & Sullivan w swojej najnowszej analizie przedstawia prognozy dla globalnego rynku energetyki i ochrony środowiska na rok 2012. Konwergencja, inteligentne technologie oraz generacja rozproszona to zagadnienia, które zdominują rynek w 2012 roku oraz w latach następnych.

Badanie określa obszary rozwoju rynku w oparciu o ankiety przeprowadzone w grudniu 2011 z udziałem kilkuset firm. „Dane i opinie pochodzące od kluczowych podmiotów na rynku w połączeniu z analizą i komentarzem ekspertów Frost & Sullivan, pozwoliły zaprezentować najważniejsze cechy rynku, globalne i regionalny obszary rozwoju oraz zagadnienia konwergencji wraz z prognozami na 2012 rok” – stwierdza John Raspin, Partner Frost & Sullivan z londyńskiego oddziału firmy.

Tematy zaprezentowane poniżej zajmują istotne miejsce w programie badawczym w obszarze energii i ochrony środowiska na rok 2012.  Kluczowym czynnikiem dla badań jest projekt dotyczący megatrendów, które mają wpływ na nowe i rozwijające się rynki oraz dotyczą kluczowych graczy w branży.

Konwergencja i integracja łańcucha wartości

Firmy operujące na rynku energetyki i ochrony środowiska dostrzegają największe możliwości konwergencji zarówno w obrębie własnego sektora, jak i w branżach automatyki przemysłowej i teleinformatyki. Istotna jest także konwergencja zachodząca pomiędzy rynkiem energetyki i branżą motoryzacyjną, a odnosząca się przede wszystkim do rozwoju sektora pojazdów elektrycznych oraz e-mobilności. Fakt ten sprzyja innowacyjności w zakresie rozwoju akumulatorów, przechowywania energii, infrastruktury dotyczącej transmisji i dystrybucji oraz ładowania akumulatorów, a także integracji mobilności oraz inteligentnych budynków. Możliwości konwergencji istnieją ponadto w sektorze wody dzięki innowacjom dotyczącym technologii uzdatniania wody, kontroli procesów a także automatyki i oprzyrządowania.   

Łańcuchy wartości, mniej skonsolidowane i obejmujące setki elementów, zapewniały i nadal zapewniają wiele możliwości w branży energii odnawialnej. Energia wiatrowa jest najbardziej atrakcyjnym segmentem dla firm europejskich. Także branża systemów fotowoltaicznych cieszy się pozytywnymi prognozami wrostu. Jednak możliwości dla firm europejskich stopniowo maleją, gdyż rynek staje się coraz bardziej zdominowany przez graczy z Chin. Firmy chemiczne oraz operujące na rynku materiałów poczyniły zdecydowane kroki w dół  w dół łańcucha wartości w celu pozyskania kluczowych technologii i rozwiązań na szybko rozwijających się i posiadających duży potencjał rynkach energii i ochrony środowiska.   

Inteligentna technologia

Inteligentna technologia (ang. smart technology) będzie odgrywać kluczową rolę w przyszłym rozwoju sektora energetyki i ochrony środowiska, zaś rozwiązania dotyczące zwiększania wydajności będą stanowiły kluczowy element ewolucji rynku. Inteligentne sieci elektroenergetyczne (ang. smart grids), a także inteligentne budynki, miasta i sieci wodociągowe staną się w tym dziesięcioleciu rzeczywistością, otwierając duże możliwości dla rozwoju rynku.

Generacja rozproszona

Obecny już dzisiaj nacisk na rozmieszczanie niewielkich punktów pozyskiwania energii odnawialnej w pobliżu miejsca jej konsumpcji będzie kontynuowany w także przyszłości. Stwarza to możliwości rynkowe dla dostawców technologii mikrogeneracji, ale z drugiej strony wymaga zastosowania nowych strategii i modeli biznesowych od firm zajmujących się wytwarzaniem energii oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Rozwój generacji rozproszonej, legislacja związana z tym rynkiem oraz integracja generacji rozproszonej do sieci to wyłaniające się ostatnio trendy, zwłaszcza na rynkach rozwiniętych.

 
Analiza Frost & Sullivan dotycząca prognoz rynku energetyki na 2012 i późniejsze lata dostępna jest w języku angielskim na Slide Share: http://www.slideshare.net/FrostandSullivan/frost-sullivan-whats-hot-in-the-energy-and-environment-industry-in-2012-12668643

Źródło: Frost & Sullivan