Energetyka odnawialna na świecie

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

energia odnawialna

Ostatnie lata niosą ze sobą niepokój związany ze stabilnością energetyczną świata. Rządy Europy podjęły dyrektywę określaną potocznie jako 3x20%, mówiącą o konieczności ograniczenia zużycia energii, o zmniejszeniu emisji CO2 , a także o konieczności zwiększenia udziału energii odnawialnej. Przez organizację „Renewable Energy Policy Network for the 21st Century” wydany został raport mówiący o przyrostach mocy pochodzących z sektora odnawialnych źródeł energii.

 

W ostatnich latach obserwujemy gwałtowny wzrost energetyki odnawialnej. W 2008 roku całkowita moc pochodząca z odnawialnych źródeł energii wynosiła 280 000 MW (z wyłączeniem dużych elektrowni wodnych) i wzrosła o 16% w stosunku do roku poprzedniego (240 000 MW), a także przekroczyła prawie trzykrotnie zdolność Stanów Zjednoczonych w sektorze jądrowym.

 

W sektorze odnawialnych źródeł energii (oprócz dużych elektrowni wodnych) największy przyrost mocy można obserwować w branży energetyki wiatrowej. W roku 2008 zainstalowana moc elektrowni wiatrowych wzrosła o 29% i osiągnęła 121 [GW], czyli dwukrotnie więcej niż w 2004 roku, gdzie zainstalowana moc wynosiła 48 [GW]. W 2008 roku wzrost zainstalowanej mocy dyktowany był przede wszystkim przez Stany Zjednoczone (8,4 GW mocy dodanej), Chiny (6,3 GW mocy dodanej), Indie (1,8 GW mocy dodanej) i Niemcy (1,7 GW mocy dodanej) rys. 1.

 

W sektorze energetyki solarnej moc zainstalowana paneli fotowoltaicznych przyłączonych do sieci wynosiła w 2008 roku 13 [GW]. Roczny przyrost mocy podłączonej do sieci to ok. 70% (5,4 GW) w stosunku do roku poprzedniego oraz sześciokrotny wzrost w stosunku do roku 2004 (rys. 2). Hiszpania stała się niekwestionowanym liderem rynku z 2,6 [GW] nowych mocy zainstalowany. Stanowi to połowę światowej instalacji i pięciokrotny wzrost w stosunku do 550 [MW] dodanych w Hiszpanii w 2007 roku. Zaraz za Hiszpanią najwięcej nowych mocy wytwórczych zostało zainstalowanych w Niemczech (1,5 GW mocy dodanych), Stanach Zjednoczonych (310 MW mocy dodanych), Korei Południowej (200-270 MW mocy dodanych), Japonii (240 MW mocy dodanych).

 

Ogółem, w sektorze energii odnawialnej, moc zainstalowana na koniec 2008 roku wyniosła w świecie 280 [GW], z wyłączeniem dużych elektrowni wodnych. Wśród sześciu krajów z największą zainstalowaną mocą pochodzącą z odnawialnych źródeł energii znalazły się: Chiny [76 GW], Stany Zjednoczone [40 GW], Niemcy [34 GW], Hiszpania [22 GW], Indie [13 GW] i Japonia [8 GW]. 

 

zobacz także:

Niemieckie doświadczenia z odnawialnymi źródłami energii

Wojciech Luboń
GLOBEnergia
AGH KSE

Cały artykuł - GLOBEnergia 4/2010

2010 04
art str 1