Energetyka odnawialna w PROW – będą pieniądze!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” są modyfikowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przewiduje dodatkowy nabór wniosków jeszcze w tym roku. Będzie dotyczył inwestycji proekologicznych, wykorzystujących odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich. 
 
Pieniądze na ten cel będą dostępne  w ramach osi 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
 
Jak podaje portal kulturawsi.pl dysponowanie pieniędzmi na takie cele wynika z  niewykorzystanych eurofunduszy na „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” w zakresie tzw. nowych wyzwań.  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakłada, inne warunki, tryb przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację budowy mikroinstalacji prosumenckich. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się gminy. 
 
Poziom pomocy ma sięgać maksymalnie 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji.  W założeniach, wsparcie będą otrzymywać trzy najlepsze projekty w każdym województwie. Wsparcie finansowe będzie dzielone na współfinansowanie innych operacji w zależności od liczby przyznanych punktów. 
Zainteresowani, będą mogli ubiegać się o pieniądze zarówno na zakup urządzeń, jak i na ich montaż, a zakupione urządzenia, będą mogły w przyszłości zostać wykorzystane do innych przedsięwzięć, które będą mogły być elementem spółdzielni energetycznych.
 
Źródło:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Kulturawsi.pl