W XXVI Forum Ekonomicznym w Krynicy, które odbyło się w dniach 6-8 września 2016 r. wzięło udział ponad 3 tysiące uczestników z ponad 50 krajów. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji była „Europa w obliczu wyzwań – zjednoczeni czy podzieleni?”.

6 września 2016 r. Minister wziął udział w panelu „Megaprojekty, czyli krótka i długa perspektywa planowania w energetyce”. Megaprojekty to strategiczne przedsięwzięcia państwa. W energetyce oznaczają zwykle infrastrukturę lub moce wytwórcze, które mają poprawić bezpieczeństwo energetyczne. Długofalowo mają one przynieść wartość dodaną, której perspektywa skłania do podjęcia wyzwania przez spółki skarbu, choć krótkoterminowo projekty te  mogą wydawać się kosztowne i ryzykowne. Uczestnicy dyskusji – wśród nich Remigiusz Nowakowski – prezes TAURON, Mirosław Kowalik – prezes Enei, Henryk Baranowski – prezes PGE oraz wiceprezes PGNIG Janusz Kowalski – rozmawiali m.in. o przyszłości polskiego sektora energii, wykorzystaniu w energetyce innowacyjnych technologii i światowych trendach widocznych w tym obszarze.

Minister Krzysztof Tchórzewski wraz z ministrami z Słowacji, Czech, Węgier i Litwy podczas panelu pt. Nowa architektura rynku energii elektrycznej

Kolejnego dnia szef resortu energii  wziął udział w zorganizowanym przez ME w ramach polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej panelu pt. „Nowa architektura rynku energii elektrycznej”. W dyskusji uczestniczyli ministrowie energii Litwy, Słowacji, Czech i Węgier. Minister Tchórzewski podjął temat odnawialnych źródeł energii:

Podjęliśmy próbę ucywilizowania OZE. Chcemy promować finansowo w pierwszej kolejności klastry energetyczne. Chcemy połączyć fotowoltaikę z energią wiatrową i biomasą. Mamy nadzieje, że rozwiązania legislacyjne zdadzą egzamin. Sprawdzimy dzięki pilotażom, jak to działa. Duże zmiany przeprowadziliśmy wobec konsumentów. Przyjęliśmy system barterowy. Jeśli prosument sprzedaje nadwyżkę energii, może on uzyskać 80 proc. energii elektrycznej dzięki energetyce zawodowej.

Podczas panelu dyskusyjnego „Regulacje czy innowacje? Co tak naprawdę zmienia sektor energetyczny?”, który zgromadził przedstawicieli strony politycznej, jak i spółek działających w tym sektorze, Philippe Lanoizelee, Dyrektor Handlowy Grupy Veoila w Polsce zwrócił uwagę, że regulacje prawne są często aktualizowane, przez co spółki tworzące strategie są obarczone ryzykiem niepowodzenia.

Z mojego punktu widzenia największym zagrożeniem jest fakt, że regulacje mogą się zmieniać co 4 lata, a inwestycje w energetyce są długoterminowe, na 10, 20 lat.

Obecni w Krynicy wiceministrowie energii również uczestniczyli w dyskusjach na temat funkcjonowania sektora energii. Wiceminister Piotrowski wziął udział w panelu „Elektryfikacja 2.0”. Podczas panelu rozmawiano o niskiej emisji i spalinach samochodowych, które są przyczynami zanieczyszczenia miast w Europie. Dla przypomnienia – według raportu OECD 25 najbardziej zanieczyszczonych miast spośród 50 w Europie to miasta polskie. Jak poradzić sobie z tym problemem i czy szersze wykorzystanie energii elektrycznej jako źródła ciepła i napędu może być sposobem na walkę z niską emisją?

Wiceminister Kurtyka uczestniczył m.in. w debacie na temat źródeł zaopatrzenia Europy Środkowej w ropę oraz panelu dotyczącym bezpieczeństwa energetycznego państw grupy Wyszehradzkiej.

Źródło: XXVI Forum Ekonomiczne w Krynicy, Biznes Alert

Opracowanie: redakcja GLOBEnergia