Energetyka słoneczna może pokryć 77 proc. zapotrzebowania na energię w Australii w 2026 roku

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

ogniwa fotowoltaiczne

W tegorocznym raporcie ESOO, opracowanym z myślą o uczestnikach rynku i inwestorach, zaobserwowano wiele czynników przyspieszających transformację systemu elektroenergetycznego, w tym rozwój instalacji słonecznych montowanych na dachach gospodarstw domowych, wycofywanie elektrowni węglowych oraz rosnące zainteresowanie rozwojem technologii wodorowych. Dyrektor generalny AEMO, Daniel Westerman, wyjaśnił, że bardziej pozytywne prognozy dotyczące niezawodności dostaw energii elektrycznej wynikają z połączenia nowo oddanych mocy wytwórczych, rozwoju magazynowania energii i zdolności przesyłowych.

 - W ciągu najbliższych 5 lat nie przewiduje się żadnych luk w niezawodności dostaw, głównie ze względu na ponad 4,4 GW nowych mocy wytwórczych i magazynowania, a także inwestycje przesyłowe i niższe prognozy zapotrzebowania szczytowego - wskazał Daniel Westerman.

Dodał, że znaczące inwestycje w OZE oraz dobrze rozwinięte projekty gwarantujące moc stabilizacyjną, w tym elektrownie gazowe, elektrownie wodne szczytowo-pompowe i magazyny energii, pomogą zastąpić odchodzące “na emeryturę” elektrownie cieplne. Nowe moce dyspozycyjne pozwolą również w nadchodzących latach na zwiększenie rynku przez rozwój tanich elektrowni słonecznych i wiatrowych. Zatwierdzone inwestycje w istniejącą i nową infrastrukturę przesyłową, w tym projekt EnergyConnect łączący Australię Południową i Nową Południową Walię, obniżą koszty ponoszone przez konsumentów dzięki lepszemu współdzieleniu zasobów energetycznych, a także zwiększą odporność i bezpieczeństwo w całym systemie elektroenergetycznym.

Istotnym  zagrożeniem dla niezawodności systemu elektroenergetycznego pozostaje ewentualna niedostępność elektrowni węglowej Yallourn w przypadku intensywnych opadów deszczu. AEMO współpracuje z rządem wiktoriańskim nad możliwościami złagodzenia ryzyka dla systemu energetycznego.

Oprócz elektrowni zawodowych, AEMO przewiduje, że do 2025 roku zostaną zainstalowane kolejne 8,9 GW w komercyjnych i domowych instalacjach fotowoltaicznych. Do 2026 roku systemy te mogą pokryć do 77 proc. całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną. W rezultacie oczekuje się, że minimalne zapotrzebowanie operacyjne spadnie do rekordowo niskiego poziomu - z 15 GW w 2019 roku do 4 do 6 GW do 2025 roku.

Potrzebne usługi systemowe wspierające bezpieczeństwo dostaw

AEMO wyjaśnia, że bez dodatkowych narzędzi operacyjnych operator może nie być już w stanie bezpiecznie obsługiwać kontynentalnego systemu elektroenergetycznego we wszystkich okresach od 2025 roku ze względu na brak usług bezpieczeństwa, gdy zapotrzebowanie będzie wysokie lub niskie. Warunki te mogą wystąpić wcześniej niż w 2025 roku w nietypowych warunkach sieciowych, takich jak awarie sieci i jednostek wytwórczych, prawdopodobnie związane z pożarami buszu lub burzami - wskazuje Westerman.

Rada Bezpieczeństwa Energetycznego Australii zaproponowała pakiet reform mających na celu dostarczenie podstawowych usług systemowych, które po zatwierdzeniu i wdrożeniu pomogą zaspokoić potrzeby operatora

- Do 2025 roku będą okresy, w których całe zapotrzebowanie klientów będzie mogło być zaspokojone przez wytwarzanie energii z OZE. Podkreśla to priorytet AEMO, jakim jest rozwój sieci zdolnych do pracy przy 100-procentowej produkcji OZE do 2025 roku, aby dostarczać konsumentom niezawodną i przystępną cenowo energię. Zamierzamy to osiągnąć w ścisłej współpracy z przemysłem, konsumentami, organami rynkowymi i rządami - wskazuje przedstawiciel operatora.

Zużycie energii zwiększy się dwukrotnie do 2050 roku

Od czasu ESOO 2020, przyspieszono planowane wycofania generatorów, w tym elektrowni Yallourn (2028), jednego bloku elektrowni Eraring (2030) oraz wyłączenia z eksploatacji jednego bloku elektrowni Torrens Island B (październik 2021). W orientacyjnej prognozie niezawodności w latach 2025-26 do 2030-31, luki niezawodnościowe wystąpiłyby w Wiktorii od 2028-29 i Nowej Południowej Walii od 2029-30, jeśli na rynku nie pojawią się dodatkowe projekty w zakresie energii dyspozycyjnej lub przesyłu.

Prognozy AEMO przewidują szereg możliwych zjawisk do 2031 roku np. wzrost o prawie 81 TWh zużycia energii w urządzeniach (np. poprzez rozwój ładowarek do EV). Przewiduje się, że od następnej dekady potencjalny wzrost spowodowany elektryfikacją, produkcją wodoru i związanym z tym przemysłem zeroemisyjnym będzie jeszcze bardziej znaczący, a zużycie w systemie elektroenergetyczny potencjalnie podwoi się do 2050 roku.

Źródło: AEMO 

Zobacz również