Badenia-Wirtembergia wspiera zielone ciepło

Ministerstwo Środowiska Badenii-Wirtembergii wspiera gminy w ramach programu finansowania energooszczędnej sieci ciepłowniczej. Program obejmuje budowę nowych sieci ciepłowniczych lub rozbudowę systemów już istniejących. Celem jest zapewnienie lokalnym społecznościom scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło o niskiej emisji dwutlenku węgla (CO2). Wspierane są przede wszystkim inwestycje w energooszczędne sieci ciepłownicze wykorzystujące OZE i przemysłowe ciepło odpadowe. Jak zapowiedziało Ministerstwo Środowiska z siedzibą w Stuttgarcie, dziewięć projektów zostanie uwzględnionych w ostatniej rundzie aplikacyjnej programu „Energooszczędne sieci ciepłownicze”. Wnioskodawcy otrzymają łącznie około 1,5 mln euro dofinansowania.

W Badenii-Wirtembergii sieci ciepłownicze poczyniły ostatnio duże postępy. W skali krajowej land zajmuje czołowe miejsce pod względem sieci grzewczych wykorzystujących energię produkowaną w fotowoltaice. Ministerstwo Środowiska Badenii-Wirtembergii w ostatnich latach wsparło łącznie 60 projektów. Zatwierdzono dofinansowanie w łącznej wysokości około 11,7 mln euro. W ten sposób można ograniczyć emisję o 32 500 ton CO2 w skali roku.

Niemcy wspierają obecnie realizację projektów ogrzewnictwa, w szczególności miejskie inicjatywy dotyczące ochrony klimatu. Dofinansowanie ma formę dotacji, którą można łączyć z programami federalnymi w wysokości do 20 procent kosztów kwalifikowalnych i maksymalnie 200 tys. euro. Kwota może zostać zwiększona maksymalnie do 400 tys. euro poprzez dodatkowe premie.

Fotowoltaika a produkcja ciepła w Schopfloch

Wspólnotowa spółdzielnia energetyczna w gminie Schopfloch otrzymała od władz landu dotację w wysokości 300 tys. euro na budowę lokalnej sieci ciepłowniczej. Około 120 gospodarstw domowych położonych w dzielnicy Freudenstadt zostanie podłączonych do rurociągów o łącznej długości 7700 metrów.

Spółdzielnia położyła szczególny nacisk na fotowoltaikę. Nowy system solarny o mocy 1,1 MW powinien generować dużą część potrzebnego ciepła, zwłaszcza w miesiącach letnich. Jest budowany w połączeniu z buforem o kubaturze do 900 m3, który zapewnia również zaopatrzenie mieszkańców nawet w mniej słoneczne dni. Spółdzielnia przewiduje że około 20 proc. ciepła powinno pochodzić z instalacji słonecznej. Władze otrzymały premię w wysokości 50 tys. euro za uwzględnienie system fotowoltaicznego i system buforowego.

– Spółdzielnia energetyczna Schopfloch realizuje w ramach swojego projektu szczególnie innowacyjne podejście i polega na bardzo wysokim udziale ciepła pochodzącego z odzysku – podkreślił 6 maja br. w Stuttgarcie minister środowiska Franz Untersteller.

Kocioł na zrębki drzewne, system solarny i istniejący kocioł na pellet mają zasilać 98 proc. lokalnej sieci ciepłowniczej. – To sprawia, że ​​paliwa kopalne do wytwarzania ciepła są w dużej mierze zbędne – chwalił Untersteller. Kocioł olejowy będzie dostępny tylko w sytuacjach awaryjnych.

Niemiecki minister środowiska zwrócił uwagę również na sprawność lokalnej sieci ciepłowniczej. Podkreślił, że dzięki najwyższym standardom izolacji, nowoczesnym systemom sterowania i regulacji sieć może pracować przy niskich temperaturach, bez większych strat sieciowych.

Źródło: Ministerstwo Środowiska Badenii-Wirtembergii/ Solar Server

Redakcja GLOBEnergia