W roku 2014 z kwartału na kwartał średnia godzinowa cena energii elektrycznej na TGE była coraz wyższa. 

 
Wzrostowi cen towarzyszyła również znaczna zmienność, która przy porównaniu średnich miesięcznych cen przekraczała nawet 30 PLN/MWh. 
Średnia cena energii:
I kwartał: 161,26 PLN/MWh
II kwartał: 175,97 PLN/MWh
III kwartał: 190,02 PLN/MWh
IV kwartał: 191,73 PLN/MWh 
IV kwartał to również najwyższy wzrost cen w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego. Ceny te wzrosły o 30,9% w stosunku do IV kwartału 2013 roku. 
Przez to rynek stał się nieprzewidywalny i bardziej ryzykowny. Taka sytuacja skutkuje tym, że koszty bilansowania energii również będą wyższe. Wiedza, na temat indywidualnej charakterystyki zużycia energii znacząco redukuje wpływ wahań cen rynkowych na finalne koszty energii.


Powodów wzrostu cen energii elektrycznej na rynku jest kilka. Wśród przyczyn takiej sytuacji znalazła swoje miejsce energetyka wiatrowa. Dlaczego? W ujęciu rocznym, w 2014 roku, ilość energii elektrycznej wyprodukowana w tym sektorze energetyki wyniosła 7 TWh, czyli wzrosła o ponad 23% w stosunku do roku 2013. Rozkład ilości energii elektrycznej wyprodukowanej z energetyki wiatrowej był inny od tego, odnotowanego w 2013r. Uzależnienie ilości produkcji od warunków pogodowych, nowy mechanizm operacyjnej rezerwy mocy oraz liczne ubytki mocy dyspozycyjnej regularnie wpływały na wahania cen energii. 
 
Źródło: RWE Polska