Podobnie jak w poprzednich latach Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej wydało raport dotyczący stanu rozwoju energetyki wiatrowej w krajach europejskich. Z raportu jasno wynika, że energetyka wiatrowa ciągle się rozwija i każdego roku budowane są nowe farmy wiatrowe. Na rysunku 1 zobrazowano trend wzrostowy w nowo zainstalowanych mocach w Unii Europejskiej (UE). Podobną sytuację obserwować możemy w Polsce. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Urząd Regulacji Energetycznej (URE), w 2010 roku przybyło aż 455 MW mocy wytwórczych w sektorze energetyki wiatrowej w porównaniu do roku poprzedniego.

 

Zobacz także:

Elektrownie wiatrowe a obszary NATURA 2000

 

Czytaj całość

Globenergia 2/2011

okladka-2-2011Image21

 

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce

 

energetyka wiatrowa w polsce i na świecieObserwowany od kilku lat wzrost nowo zainstalowanych mocy pośród poszczególnych gałęzi energii odnawialnej widoczny był również w minionym 2010 roku. Istotny jest również fakt, że dominujący przyrost mocy widać głównie w branży energetyki wiatrowej. Jest to sektor ciągle rozwijający się i obecnie to właśnie energetyka wiatrowa ma najwięcej zainstalowanych mocy spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii, przekraczając tym samym jeden gigawat mocy wytwórczych (1180,3 MW). W roku 2009 najwięcej zainstalowanej mocy należało do sektora energetyki wodnej 945 MW, podczas gdy do sektora energii wiatrowej należało wtedy 724 MW. Obecnie moc istniejących elektrowni wodnych spadła do 937 MW. Niepodważalne jest zatem zwycięstwo energii wiatrowej wśród innych urządzeń produkujących energię elektryczną w technologii opartej na wykorzystaniu odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez URE (tab. 1), w przeciągu ostatnich trzech lat najwięcej produkowanej energii pochodziło ze „współspalania”. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że pojawia się coraz więcej opinii o braku ekologii we „współspalaniu”, co więcej – trwają dyskusje nad sensownością oraz ekonomicznością „współspalania”. Często bowiem biomasa dowożona jest z „drugiego końca Polski” do elektrowni. W Polsce obecnie zainstalowanych jest aż 413 pracujących instalacji, wytwarzających energię z wiatru. Większość z tych inwestycji zlokalizowana jest na wybrzeżu. Wśród nich wyróżnić można kilkanaście największych, pracujących instalacji oraz elektrowni wiatrowych w trakcie budowy (tab. 2).

 

moc zainstalowana w energetyce wiatrowejW ostatnich dwóch latach (dane z poprzednich lat znaleźć można w artykule: „Stan rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce na tle państw europejskich”, GLOB Energia 3/2010) produkcja energii z turbin wiatrowych wynosiła:

• 2009 – 1 029 GWh

• 2010 – 1 485 GWh

Co, przekładając na procentowy udział w całkowitej produkcji energii elektrycznej, stanowiło odpowiednio:

• 2009 – 0,69% (1029 GWh / 148,7 TWh)

• 2010 – 0,96% (1485 GWh / 155 TWh)

Na podstawie powyższych danych zaobserwować można, że średnioroczny czas pracy elektrowni wiatrowych z dwóch ostatnich lat wyniósł średnio ok. 56 dni, czyli ok. 1344 godzin.

 

Dla przykładu średnioroczny czas pracy pozostałych elektrowni bazujących na technologii odnawialnych źródeł energii to:

• Elektrownia na biogaz 166 dni

• Elektrownia na biomasę 88 dni

• Elektrownie wodne 111 dni

Do powyższych wyliczeń konieczne jest założenie, że urządzenia te pracowały w tym czasie przy pełnej mocy.

 

Wojciech Luboń
Grzegorz Pełka
Anna Sowiżdżał
Redakcja GLOB Energia
AGH, KSE

 

Czytaj całość

Globenergia 2/2011

okladka-2-2011Image21