Bezpieczeństwo – według danych statystycznych, turbiny wiatrowe są zdolne do pracy przez około 98,5% godzin w roku. W ten sposób oznacza się ich dostępność techniczną i oczywiście nie oznacza to, że będą one produkowały wówczas energię elektryczną. Rzadko bowiem mamy do czynienia ze scenariuszem optymistycznym, kiedy to do awarii dochodzi w czasie przeciągającej się ciszy wiatrowej – co logiczne, bowiem jakiej awarii może ulec turbina niepracująca ze względu na zbyt niską prędkość wiatru (uderzenie pioruna?). Tak wysoki współczynnik dyspozycyjności turbin wynika częściowo z rygorystycznych testów certyfikujących, które dotyczą każdej turbiny wiatrowej i obejmują trzy elementy: specyfikację techniczną projektu, ocenę procesu produkcyjnego oraz wykonanie testów prototypów.

Jedną z często poruszanych kwestii w wypadku bezpieczeństwa pracy turbin wiatrowych jest kwestia oblodzenia łopat wirnika. Budzi ona szczególne wątpliwości w wypadku turbin zlokalizowanych w pobliżu obszarów zabudowanych. W związku z tym współczesne turbiny wiatrowe wyposażone są w aparaturę i urządzenia zapobiegające takim sytuacjom. Jednym z rozwiązań jest wyposażenie turbiny w czujniki wykrywające nawarstwianie się lodu na łopatach i w zależności od sytuacji dochodzi do kontrolowanego zatrzymania pracy turbiny lub też ogrzewa się łopaty w celu stopienia nagromadzonego lodu.

Energetyka wiatrowa w zimie

Turystyka i energetyka wiatrowa – zagadnienie mocno kontrowersyjne. Zwolennicy energetyki wiatrowej odnajdą się doskonale, wypoczywając nad bałtycką plażą i obserwując obracające się śmigła turbin wiatrowych. Krytycy stwierdzą, iż betonowo-stalowe konstrukcje generatorów wiatrowych górujące nad innymi obiektami są ostatnią z możliwych zniewag uczynionych krajobrazowi. W raporcie, na podstawie którego przygotowałem poniższy tekst, wspomina się o badaniach ankietowych, które wykazują jednak, iż parki wiatrowe tworzą pozytywny wizerunek regionu i mogą przyciągać turystów świadomych kwestii ochrony środowiska i ekologii. Co więcej, symbolizują one innowacyjność, zorientowanie na przyszłość oraz rozwój zrównoważony. Przegląd ofert turystycznych, niektórych regionów Niemiec jasno wskazuje na ich silne powiązanie z energetyką wiatrową: Fryzja Wschodnia Wietrzne Doznania; Miasto Odnawialnych Źródeł Energii w Górach Harzu itp. Niewielu spośród ankietowanych wskazuje, iż obecność turbin wiatrowych w jakikolwiek sposób zakłócała ich pobyt.

Energetyka wiatrowa

Przedstawione powyżej przykłady tworzą bardzo pozytywny obraz znaczenia oraz wpływu sektora energetyki wiatrowej zarówno na gospodarkę, jak i środowisko naturalne. Należy mieć jednak na względzie, iż coraz częściej można spotkać się ze stwierdzeniem, że niemiecka polityka energetyczna (Energiewende) zagalopowała się. Rozumie się przez to sytuację, w której przyrost mocy zainstalowanej zarówno w energetyce wiatrowej, jak i słonecznej przerosła wstępne szacunki ustawodawcy. W rezultacie ciągle obowiązujące przepisy powodują, iż powstająca z nich energia elektryczna staje się coraz większym obciążeniem finansowym dla konsumentów. Stopniowe wyhamowanie inwestycji w niedyspozycyjne źródła odnawialne widać w szczególności w wypadku instalacji fotowoltaicznych. Na przestrzeni ostatnich siedmiu miesięcy roku 2016 średnio co miesiąc oddawano do użytku instalacje PV o mocy zainstalowanej tylko 86 MW (dla porównania – według URE moc zainstalowana w PV w Polsce wyniosła w czerwcu 2016 91,8 MW)… W obliczu takiego porównania, stwierdzenie o wyhamowaniu inwestycji w instalacje PV wydawać może się znacząca przesadzone. Podkreślić należ, że w latach 2010-2012 co roku w Niemczech do pracy w systemie elektroenergetycznym oddawano średnio nowe instalacje PV o sumarycznej mocy 7500 MW.

Opracowano na podstawie:

WindEnergie eV, B. (2015). A bis Z–Fakten zur Windenergie.

Jakub Jurasz

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie


POBIERZ DARMOWĄ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia Plus i przeczytaj pozostałe artykuły!

AppStore
  GooglePlay