W przyszłym tygodniu, 30 marca kolejne posiedzenie Komisji Infrastruktury  w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe. 

 
O zmianach w ustawie pisaliśmy już kilkakrotnie, cytując specjalistów walczących z krzywdzącymi zapisami.  Pisaliśmy też o tym, że branża związana z energetyką wiatrową wystosowała list otwarty do decydentów z prośbą o rozmowy i o rozwagę przy tworzeniu prawa, które uwzględniać powinno stanowisko wszystkich zainteresowanych.
 
Jak sygnatariusze argumentują swoje prośby? W liście otwartym wyliczają wiele argumentów „za” rozwojem energetyki wiatrowej w Polsce:
 
– Energetyka wiatrowa zasila kasę Państwa!
 
Dzięki powstaniu już wybudowanych do końca 2015 r. farm wiatrowych, roczne wpływy z poszczególnych podatków szacuje się na poziomie 342 mln zł z podatku CIT, 35 mln zł z podatku PIT oraz 243 mln z tytułu podatku od nieruchomości. 
 
Same tylko wpływy podatkowe dla sektora rządowego oraz samorządowego i tylko przy mocy już aktualnie zainstalowanej w farmach wiatrowych (rzędu 5300 MW wg stanu na koniec 2015 r.), przynoszą Budżetowi ok. 620 mln zł rocznie – zasilają kasę Państwa 
 
-Energetyka wiatrowa to czysta produkcja energii elektrycznej i wypełnianie zobowiązań dotyczących ograniczania emisji CO2
 
Tylko w 2015 r. elektrownie wiatrowe wytworzyły w Kraju ponad 10 TWh energii elektrycznej. Dzięki temu Polsce udało się o ponad 8 mln ton zmniejszyć emisję CO2 w stosunku do sytuacji, w której taka ilość energii zostałaby wyprodukowana przez elektrownie konwencjonalne. Od 2006 roku dzięki farmom wiatrowym uniknięto emisji łącznie ponad 26 mln ton CO2.
 
– Energetyka wiatrowa to także nowe miejsca pracy
 
W 2014 r. na rzecz energetyki wiatrowej pracowało w Polsce 8 400 osób. Budowa farmy wiatrowej na lądzie o mocy 10 MW wiąże się z powstaniem 114 miejsc pracy w trakcie budowy i dodatkowo 5 trwałych miejsc pracy w okresie funkcjonowania. Według analiz Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych (październik 2015), w 2030 roku w scenariuszu dynamicznego rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce ten sektor będzie tworzyć 42 tys. miejsc pracy (w tym 11 tys. w przemyśle), z czego 3/4 będzie zależeć od morskiej energetyki wiatrowej. 
 
Opracowanie: Redakcja GLOBEnergia


POBIERZ DARMOWĄ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia Plus i czytaj miesięcznik GLOBEnergia PLUS!

appstore        google play