Krajowa flota zapór wodnych przez długi czas znajdowała się na pierwszym miejscu pod względem wykorzystania OZE, jednak zainteresowanie rynkowe budowaniem nowych, dużych hydroelektrowni zmalało. W międzyczasie energetyka wiatrowa rozwijała się w szybkim tempie – wielkość mocy zainstalowanych wzrosła trzykrotnie od 2008 roku.

Amerykańska Agencja ds. Energii podaje, że w 2015 roku w USA moc zainstalowana hydroelektrowni wynosiła 78 956 MW, podczas gdy wielkość mocy zainstalowanej w systemach wiatrowych w 2016 roku sięgnęła 82 183 MW, co stanowi wystarczającą ilość, by zasilić z grubsza 24 mln domostw.

Według Departamentu Energii w sektorze energetyki wiatrowej zatrudnionych jest aktualnie blisko 102 000 pracowników, co stanowi 32%-owy wzrost w stosunku do roku 2015.

Energia wiatrowa w USA jest teraz pierwszym źródłem energii odnawialnej dzięki ponad 100 000 pracowników sektora energetyki wiatrowej ze wszystkich stanów – oświadczył Tom Kiernan, dyrektor naczelny American Wind Energy Association.

energetyka wiatrowa w USA

Udział energetyki wiatrowej w poszczególnych stanach USA w 2016 roku, źródło: American Wind Energy Association (po kliknięciu obraz w większej rozdzielczości otwiera się w nowym oknie)

Niemniej, hydroelektrownie wciąż wiodą prym pod względem ilości energii wysyłanej do sieci.

Głównym czynnikiem, powodującym prężny rozwój energetyki wiatrowej w USA , są federalne ulgi podatkowe, które w połączeniu ze spadającymi kosztami technologicznymi turbin i paneli słonecznych przyspieszyły wzrost w obu sektorach.

Nie wiadomo, czy trend ów utrzyma się za rządów prezydenta Donalda Trumpa.

Opracowano na podstawie: Renewable Energy Magazine, New York Times