Wczoraj podpisano deklarację współpracy pomiędzy Ministerstwem Energii i spółkami energetycznymi w sprawie programu stażowego pod nazwą „Energia dla przyszłości”.

 
W programie udział weźmie dwudziestu jeden studentów V roku studiów jednolitych lub II roku studiów uzupełniających i absolwentów wyższych uczelni: Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. 
 
Uczestnicy programu stażowego zostaną wyłonieni w ramach rekrutacji otwartej dla wybranych wydziałów powyższych uczelni. Start programu zainaugurowano oficjalnie 16 maja 2016 r. podpisaniem przez prezesów PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Henryka Baranowskiego, PKN ORLEN – Wojciecha Jasińskiego oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego – Piotra Woźniaka, a także Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, porozumienia dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia projektu. 
 
Program stażowy „Energia dla przyszłości” potrwa rok – od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. Każdy z uczestników będzie miał możliwość odbycia stażu u wszystkich partnerów programu. Rekrutacja rozpocznie się w czerwcu, ogłoszenie wyników naboru nastąpi w sierpniu 2016 r.
 
"Wierzę, że projekty takie jak ten, który dziś wspólnie inicjujemy stanowią istotny element rozwoju sektora energii. To właśnie młodzi ludzie, najlepsi studenci i absolwenci polskich uczelni, ich aktywność, wiedza i pomysły są szansą na stałe podniesienie innowacyjności i konkurencyjności tego obszaru" – powiedział minister Krzysztof Tchórzewski podczas uroczystości podpisania porozumienia. Dodał, że zaangażowanie spółek skarbu państwa w realizację programu stażowego jest potwierdzeniem wagi i roli jaką nauka i edukacja mogą odegrać w rozwijaniu polskiej energetyki. 
 
Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE, zwrócił uwagę, że umożliwienie rozwoju młodym ludziom, to umożliwienie rozwoju innowacyjnego biznesu. – Jako lider rynku energetycznego w Polsce chcemy uczestniczyć w tworzeniu zaplecza kompetentnej kadry przyszłych pracowników sektora energetycznego. Zainteresowanie obecnych studentów pracą w energetyce jest szczególnie ważne ze względu na lukę pokoleniową, która może dotknąć naszą branżę w przyszłości – dodał. Zaznaczył także, że PGE traktuje to zadanie jako szansę i wyzwanie. – Wiemy, jak ważne są pierwsze zawodowe doświadczenia, dlatego proponujemy najlepszym studentom staż pod okiem naszych doświadczonych specjalistów, poznanie specyfiki branży i możliwość udziału w najciekawszych projektach realizowanych przez GK PGE – podkreślił. 
 
Źródło: Ministerstwo Energii, PGE