Energia elektryczna z geotermii

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Clipboard01

Analiza stanu obecnego i perspektyw dla Europy

Produkcja energii elektrycznej z geotermii to w Polsce temat wciąż odległy, co między innymi wynika z temperatur udokumentowanych zasobów geotermalnych na obszarze Polski, nieprzekraczających ok. 120oC.

Warto jednak pamiętać, że w Europie istnieją i działają z powodzeniem elektrownie geotermalne, a stan obecny i perspektywy rozwoju branży wskazują na dalszy rozwój badań nad wykorzystaniem energii cieplnej zakumulowanej nie tylko w wodach i parach geotermalnych, ale także w suchych gorących skałach do produkcji prądu elektrycznego.
W Europie działa obecnie 59 elektrowni geotermalnych, z tego 47 w krajach należących do Unii Europejskiej. Łączna moc zainstalowana wynosi w nich ok. 1,6 GWe (w krajach UE jest to ok. 0,9 GWe), co przekłada się na produkcję energii na poziomie ok. 10,9 TWh/rok. Zdecydowanym liderem są Włochy, z 50-procentowym udziałem w strukturze produkcji energii elektrycznej w Europie. Należy tu jednak zaznaczyć, że jest to zasługa warunków geologicznych panujących na obszarze kraju, które determinują możliwość wykorzystania wód i par geotermalnych do produkcji prądu elektrycznego.
Najbardziej dynamicznie rozwijającymi się regionami są Islandia i Turcja, niewiele ustępują im Portugalia, Hiszpania i Francja. Ostatni z wymienionych krajów to także pionier we wdrażaniu idei wykorzystania ciepła suchych gorących skał w ramach projektu Enhanced Geothermal System (EGS). Nie jest to bynajmniej jedyny kraj europejski, który inwestuje w wykorzystanie tego typu energii geotermalnej. Należy tu wymienić także Chorwację, Niemcy, Węgry, Irlandię, Wielką Brytanię, Słowację, Słowenię i Hiszpanię.

Wykorzystanie ciepła suchych gorących skał opiera się na odbiorze ciepła od nieporowatych i nieprzepuszczalnych masywów skalnych (głównie skał krystalicznych), które same w sobie stanowią naturalne rezerwuary ciepła. Aby proces był możliwy do przeprowadzenia, konieczne jest wykonanie szczelinowania hydraulicznego, znanego między innymi z eksploatacji gazu z łupków. Już te informacje wskazują, że technologia EGS nie jest łatwa do wdrożenia i wymaga od inżynierów pracy nad optymalizacją stosowanych metod wierceń, wspomnianego szczelinowania i wreszcie konwersji energii cieplnej na elektryczną. Z pełną odpowiedzialnością można jednak stwierdzić, że jest to przyszłość wykorzystania energii wnętrza Ziemi dla celów energetycznych. (…)

Źródło:
EGEC, Deep Geothermal Market Report 2011

Michał Kaczmarczyk
GLOBEnergia, AGH KSE

Czytaj całość w GlobEnergia 3/2012