Aktualności Aktualności

Polacy będą się uczyć od Norwegów i Islandczyków wykorzystania geotermii w ciepłownictwie

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podczas konferencji w Łodzi uroczyście zainaugurowano projekt, który ma pomóc zwiększyć udział geotermii w polskim ciepłownictwie. Został on zainicjowany przez Ministerstwo Środowiska.  Od lipca b.r. trwa międzynarodowa inicjatywa pt. „Energia geotermalna: podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju – wstępne studia dla wybranych obszarów w Polsce”. Geotermia jest dobrą alternatywą dla konwencjonalnej energetyki opartej na węglu – zwłaszcza obecnie, gdy rosną ceny węgla, a Unia Europejska może wprowadzić "regulację 550g", eliminującą wsparcie publiczne dla wysokoemisyjnych elektrowni (w tym uniemożliwiające finansowanie ich ze środków uzyskanych poprzez ewentualne wprowadzenie rynku mocy).

Naukowcy opracują projekty pilotażowe wykorzystania geotermii w ciepłownictwie

Jest on realizowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2009–2014 przez zespoły wiodących specjalistów polskich z zakresu geotermii – z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (lidera), Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Politechniki Wrocławskiej i zagranicznych – z Krajowej Agencji Energii w Islandii oraz Christian Michelsen Research AS w Norwegii, a także z Europejskiej Rady Energii Geotermalnej. W Projekcie uczestniczą też przedstawiciele Lądka - Zdroju, Konstantynowa Łódzkiego, Poddębic, Sochaczewa – miast, dla których opracowane będą ww. studia możliwości wykorzystania geotermii w lokalnym ciepłownictwie, a także propozycje  projektów pilotowych.

 Ministerstwo Środowiska wspiera rozwój energetyki geotermalnej

Projekt został zainicjowany przez Ministerstwo Środowiska, a szczególnie przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Kraju i Głównego Geologa Kraju – Pana prof. dr. hab. Mariusza Oriona Jędryska. Przedsięwzięcie przyczyni się do rozwoju geociepłownictwa w Polsce, wzmacniając podejmowane przez rząd RP inicjatywy w tym zakresie. Operatorami Programu PL04, w ramach którego Projekt jest realizowany, są Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wymienione dwa kraje Darczyńców EOG przodują na świecie w zagospodarowaniu ciepła Ziemi: Islandia dzięki wodom i parom geotermalnym, a Norwegia dzięki pompom ciepła. W Polsce natomiast ciepłownictwo geotermalne (pomimo odpowiedniego potencjału w wielu rejonach) jest nadal na wstępnym etapie rozwoju, stąd też współpraca ze specjalistami z podanych krajów jest dla nas bardzo ważna.

Polska będzie współpracować ze światowymi liderami w dziedzinie geotermii

W ramach Projektu zaplanowano wizyty studyjne w Polsce, Norwegii i Islandii,  konferencje, działania promocyjne, a także m.in. opracowanie wszechstronnego Raportu dotyczącego m.in. wymienionych studiów możliwości, jak również propozycji rozwiązań, których wprowadzenie powinno sprzyjać trwałemu rozwojowi ciepłownictwa geotermalnego. W przeciwieństwie do pierwszego tym razem projekt dotyczący ciepłownictwa geotermalnego w Polsce dofinansowany przez Mechanizm EOG dotyczy zarówno w wybranych miejscowościach, jak i w całej Polsce.

Projekt otwiera drogę dla długo oczekiwanej współpracy Polski, Islandii i Norwegii w zakresie energii geotermalnej w ramach mechanizmów finansowych EOG i Funduszy Norweskich w nadchodzących latach, będąc wyjątkową szansą wspólnych projektów i poczynienia istotnego postępu w geotermii w Polsce.

Oficjalne otwarcie projektu

18 września b.r. odbyła się w Łodzi Konferencja formalnie otwierająca ten Projekt. Wzięli w niej udział przedstawiciele Partnerów i realizatorów, przedstawiciele Miast, na których koncentrują się prace, współpracujących instytucji oraz eksperci. W konferencji aktywny udział mieli także przedstawiciele Operatorów Programu PL04 w Polsce – Pan Marcin Mazurowski - z-ca dyrektora DGiKG oraz pracownicy Ministerstwa Środowiska (DGiKG oraz DFE) oraz Pan Roman Wójcik – z-ca  Prezesa NFOŚiGW. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w niej w sumie ok. 70 osób (w tym reprezentanci samorządów, firm ciepłowniczych, konsultingowych, pracujących ciepłowni geotermalnych, inwestorów oraz przedstawicieli uczelni.

Źródło: Ministerstwo Środowiska