Energia geotermalna to czyste i odnawialne źródło energii, które pozwala na znaczącą redukcję zanieczyszczeń do atmosfery, co znacząco wpływa na stan środowiska naturalnego i ludzi w nim żyjących. 

 
W przeciwieństwie do energii słońca i wiatru, energia geotermalna dostępna jest bez przerwy. W przypadku dużych instalacji, produkowana z nich energia może być wykorzystywana jako rezerwa. Elektrownie geotermalne mogą być dostosowane pod względem mocy do potrzeb odbiorców. 
 
Kolejną zaleta energii geotermalnej jest fakt, że jest wiele naturalnych źródeł energii geotermalnej, które mogą być bez problemu eksploatowane. Obecnie w USA jest zainstalowane 3 100 MW energii, a potencjał jest szacowany na 100 000 MW.  
 
Taka ilość energii pozwoliłaby dostarczyć ekologiczny prąd do 1/5 Amerykanów. Inne kraje, takie jak Indonezja czy Japonia, również mają wysoki potencjał energetyczny, liczony nawet w dziesiątkach GW. Instalując elektrownie geotermalne o tak wysokiej mocy, zaoszczędzono by ogromne ilości emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz stworzono by mnóstwo nowych miejsc pracy, która na pewno byłaby bezpieczniejsza niż praca w kopalniach. Nie byłby już konieczny import energii z zagranicy.
 
Instalacje geotermalne nie grożą wybuchem lub pożarem, ponieważ nie wymagają stosowania paliw, które są niebezpieczne w obsłudze – jest to ogromna zaleta w zakresie bezpieczeństwa pracownika. Podobna sytuacja występuje w przemyśle naftowym i gazowym. Technologie wykorzystywane w geotermii są sprawdzone i długowieczne.
 
Geotermalna produkcja energii może uwolnić  siarkowodór oraz inne związki siarki, które w przypadku wdychania mogą przyczynić się do problemów serca i płuc u ludzi. Dzieje się to jednak w przypadku systemu geotermalnego otwartej pętli, a wiele z nich jest w obiegu zamkniętym. Systemy otwarte mogą również emitować amoniak, CO2, metan i bor;  istnieje też niebezpieczeństwo uwolnienia rtęci. 
 
Wiele z obszarów, które mają wysoki potencjał geotermalny znajduje się w naturalnym środowisku, które nie zostało jeszcze zurbanizowane (około 80 % z naturalnych zasobów geotermalnych w Japonii znajduje się w parkach narodowych). Troska o środowisko musi być uwzględniona podczas lokalizowania elektrowni geotermalnych. 
 
Głębokie wiercenia ziemi dla niektórych projektów geotermalnych mogą zwiększać aktywność sejsmiczną, chociaż wystąpienie takiej sytuacji jest bardzo rzadkie. Nie wszystkie instalacje geotermalne wymagają takiego głębokiego wiercenia i nie wszystkie są zlokalizowane w obszarach wrażliwych sejsmicznie. Wadą geotermii są również koszty wierceń.
 
Zalety geotermii mają przewagę nad jej wadami, zwłaszcza jeśli geotermia porównywana jest z przemysłem paliwowym. Jednakże koszty produkcji prądu z źródeł takich jak energia słoneczna czy wiatrowa stale maleją, co stawia geotermię na dalszych miejscach listy.
 
Źródło: planetsave.com