Energia geotermalna – wykorzystanie na świecie i w Europie

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Energia geotermalna - wykorzystanie na świecie i w Europie

Wykorzystanie bezpośrednie

Zgodnie z danymi prezentowanymi podczas Światowego Kongresu Geotermalnego Turcja 2005, energię geotermalną wykorzystuje się w sposób bezpośredni w 72 krajach, natomiast produkcja prądu elektrycznego ma miejsce w 24 krajach. Odnotowuje się stały wzrost wykorzystania energii geotermalnej na świecie, w czym istotną rolę - oprócz względów ekologicznych i ekonomicznych – odgrywa rozwój i efektywność nowych technologii, m.in. pomp ciepła.

W 2004 r. całkowita moc zainstalowana dla potrzeb bezpośredniego wykorzystania wynosiła 27 825 MWt, a zużycie ciepła wyniosło 261 418 TJ (72 622 GWh). W porównaniu do sytuacji w 2000 r., kiedy odbył się poprzedni Światowy Kongres, liczby te wzrosły odpowiednio o 50% i 40% (w dekadzie lat 1995 – 2004 było to średnio ok. 11% rocznie). Znaczący udział w tym wzroście miały pompy ciepła. Ich dynamiczny rozwój rozpoczął się w latach 1990-tych w Kanadzie, USA, Japonii, kilku krajach europejskich. Otworzyło to nowe perspektywy dla geotermii z uwagi na fakt, że urządzenia te można instalować niemal wszędzie i są one zwykle bardzo opłacalne ekonomicznie.

zobacz także:

Geotermia w Poddębicach – już coraz bliżej gorących wód

Geotermia tunelowa

Największy udział w skali świata pod względem zainstalowanej mocy i zużycia ciepła w zastosowaniach bezpośrednich ma ogrzewanie pomieszczeń (przy użyciu pomp ciepła oraz ciepła wód wydobywanych z głębokich otworów), a na drugim miejscu znajdują się kąpieliska i balneoterapia. Pozostałe zastosowania to ogrzewanie szklarni, upraw pod osłonami i podgrzewanie gleby, hodowle wodne (ryb, skorupiaków, żółwi, a nawet aligatorów), suszenie produktów rolnych, zastosowania przemysłowe, topienie śniegu oraz odladzanie jezdni i chodników, chłodzenie, inne zastosowania, m.in. odzysk dwutlenku węgla i soli mineralnych. 

Bezpośrednie wykorzystanie energii geotermalnej na świecie


Generacja prądu elektrycznego

Generacja prądu elektrycznego w elektrowniach geotermicznych odbywa się w 24 krajach. W 2004 r. ich całkowita moc zainstalowana osiągnęła 8 900 MWe, natomiast produkcja prądu wyniosła 57 000 GWh (tab. 2). Było to odpowiednio 12% i 15% więcej w porównaniu z 2000 r., natomiast w dekadzie lat 1995 – 2004 wzrost zainstalowanej mocy i generacji elektryczności wynosił ok. 6,5% rocznie. Do krajów generujących w elektrowniach geotermicznych powyżej 15% całkowitej ilości energii elektrycznej należą Filipiny (19,1%), Islandia (16,6%), Kenia (19,2%), Kostaryka (15%), Salwador (24%), a także Tybet (30%).

 

Cały artykuł - GLOBEnergia 1/2007

geotermia

 


Wykorzystanie energii geotermalnej w Europie

Spośród wszystkich kontynentów, Europa znajduje się na drugim miejscu pod względem bezpośredniego wykorzystania energii geotermalnej: po Azji, a przed Ameryką Północną i Południową, Afryką i Oceanią. Stosowana jest ona w 32 krajach europejskich, na różną skalę i do różnych celów. W 2004 r. całkowita moc zainstalowana dla wykorzystania bezpośredniego wynosiła 13 644 MWt, a zużycie ciepła 140 398,9 TJ (39 278 GWh) (tab. 2), co stanowiło odpowiednio 49% i 53,7% udziału w świecie. Bezpośrednie wykorzystanie energii geotermalnej na przemysłową skalę ma miejsce przede wszystkim w Europie: w pierwszej piątce krajów o największej zainstalowanej mocy i zużyciu ciepła geotermalnego są, obok Chin i USA, trzy kraje tego kontynentu: Szwecja, Islandia i Turcja. Łącznie przypada na nie 66% zainstalowanej mocy i 60% całkowitego rocznego zużycia ciepła geotermalnego na świecie. W czołówce światowej znajduje się także kilka innych państw europejskich. Wzrost wykorzystania energii geotermalnej w Europie w latach 2000 – 2004 związany był przede wszystkim z rozwojem instalowania pomp ciepła.


Główne dziedziny wykorzystania energii geotermalnej

Wody i energia geotermalna są w Europie stosowane przede wszystkim w ciepłownictwie – w systemach centralnego ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz w instalacjach indywidualnych, w rekreacji i balneoterapii, w rolnictwie (do ogrzewania szklarni, upraw pod osłonami foliowymi i do podgrzewania glebowego), w mniejszym udziale także w hodowlach wodnych - głównie ryb, niekiedy także glonów, w procesach przemysłowych - m.in. do suszenia i pasteryzacji, a niekiedy do topienia śniegu i lodu z chodników i jezdni, podgrzewania pasów startowych lotnisk. Z wód geotermalnych odzyskuje się dwutlenek węgla, sól jadalną i inne związki chemiczne. Stosuje się je do produkcji kosmetyków, czy też butelkuje jako wody lecznicze i mineralne. Oprócz ciepła wód wydobywanych z głębokich (1 – 3km) odwiertów, coraz częściej dostarczane jest ono przez pompy ciepła bazujące na odzysku ciepła płytkich partii skorupy ziemskiej. W niektórych krajach – Szwecji, Austrii, Szwajcarii, Norwegii, Niemczech – zdominowały one ogrzewanie geotermalne, a niekiedy są stosowane także do chłodzenia pomieszczeń, co wydłuża okres ich pracy i zwiększa efektywność ekonomiczną.

Dr hab. inż. Beata Kępińska - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, PAN

 

Cały artykuł - GLOBEnergia 1/2007

geotermia