Taki wynik osiągnięto w głównej mierze za sprawą dużej produkcji energii z elektrowni wiatrowych. Dominowała energia z wiatru, ale ta pochodząca z promieniowania słonecznego również mocno zaznaczyła się w statystykach.

Rekordowy tydzień dla energii ze słońca!

Przez 7 dni aż do poniedziałku w tym tygodniu, energia odnawialna stanowiła prawie dwie trzecie produkcji energii elektrycznej w Niemczech. Mowa tu o energii faktycznie dostarczanej użytkownikom końcowym, z wyłączeniem strat w elektrowniach i zużycia własnego na miejscu. Energia z instalacji fotowoltaicznych przyczyniła się do produkcji 5,1% energii i była daleko w tyle za dominującym wiatrem (48,8%), a bardzo blisko produkcji energii z biomasy (7,6%). Fotowoltaika wyprzedziła w statystykach produkcję energii wodnej (3,5%).

Wynik ten jest bardzo dobrą wiadomością i świadczy, że cel 65% udziału energii z OZE w bilansie energetycznym, jaki jest założony dla Niemiec na 2030 rok jest technicznie osiągalny. Teraz priorytetem Niemiec jest, aby móc osiągnąć i utrzymać ten wynik w okresie całego roku kalendarzowego.

Energetyka odnawialna w przewadze nad energetyką konwencjonalną i jądrową

Uwarunkowania do produkcji energii z wiatru na terenie Niemiec wypierają w tym kraju wykorzystywanie paliw kopalnych i jądrowych, jako produktów do wytwarzania energii użytkowej. Elektrownie węglowe i gazowe działają w nocy tylko na minimalnej mocy, a elektrownie jądrowe w ciągu tygodnia są wyłączane nawet w nocy. Węgiel brunatny jako paliwo odpowiadał w ubiegłym roku średnio za produkcję 24% energii elektrycznej, ale w ubiegłym tygodniu dostarczył zaledwie 12%.

Energetyka słoneczna osiągnęła bardzo ważny punkt

W tym roku odnotowano znaczny wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Niemczech, ale energetyka słoneczna miała w tym swój udział i należy to zaznaczyć w analizie struktury niemieckiego rynku energetycznego. W lutym 2018 r., kiedy energia słoneczna zwiększyła swój udział o 20%, odnotowano również wzrost w zakresie energii wiatrowej na lądzie (36%) i morskiej (26%).

Warto zwrócić jednak uwagę na inny fakt. W pierwszych dziesięciu tygodniach tego roku udział odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii netto wyniósł 43,3%,. W minionym roku według instytucji Fraunhofer ISE odnawialne źródła energii wniosły 40,4% wkładu. Twórcy danych twierdzą, że energia słoneczna przekroczyła próg 6% produkcji energii netto szybciej niż kiedykolwiek wcześniej bo już w połowie lutego. Specjaliści oceniają, że to kamień milowy dla tej technologii.

Źródło: ISE Fraunhofer, pv-tech.org

Redakcja GLOBEnergia