Energia+ ruszy w 2020? Co wiemy na dzisiaj?

Zdjęcie autora: Anna Będkowska

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia
fotowoltaika w abonamencie

Dla kogo Energia+?

Program Energia+ będzie to program skierowany do rodzin, przedsiębiorców, samorządów i ma umożliwić produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby. Nadwyżkę produkowanej energii będzie można odprzedać.

Obecnie, współpracownicy Minister Jadwigi Emilewicz i Jarosława Gowina pracują nad przygotowaniem niezbędnych dokumentów i podstaw prawnych.

Założeniem jest, aby produkcja energii ze źródeł odnawialnych mogła być powszechna. W programie znajdzie się prawdopodobnie:

 • uproszczenie przepisów z zakresu operatów wodnoprawnych,
 • uproszczenie przepisów z zakresu pozwoleń budowlanych,
 • stworzenie tzw. jednego okienka, w którym osoba zainteresowana będzie mogła uzyskać kompleksową pomoc w procesie inwestycyjnym
 • ujednolicenie stawki VAT na 8%,
 • stworzenie całej ścieżki dofinansowania związanego z zakupem tego typu urządzeń oraz zastosowaniem tych urządzeń w praktyce,

- Obecnie głównym ograniczeniem są skomplikowane przepisy w obszarze prawa budowlanego, kwestie związane z operatami środowiskowymi i wykorzystaniem tej energii na własne potrzeby. System nad którym pracujemy nie będzie działał tak jak jest obecnie - twierdzi Poseł Michał Cieślak, członek sejmowej komisji Komisji Gospodarki i Rozwoju, dodając, że osoby produkujące zieloną energię z własnej elektrowni będę mogły nadwyżki sprzedawać do sieci.

Trzy wielkoskalowe korzyści z programu Energia+, według jego twórców to:

 • produkcja energii na własne potrzeby i zyski z jej sprzedaży
 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery
 • rozwijanie polskiej przedsiębiorczość, czyli korzystanie z polskiej technologii, polskich instytutów które opracują technologie oraz polskich firm które rozpoczną masową produkcję tego typu urządzeń, instalacji tych systemów i ich serwisowania.

Droga legislacyjna programu Energia+

Droga legislacyjna będzie wyglądała następująco:

 • koncepcja zatwierdzona przez premiera Morawieckiego, jako program rządowy trafi na posiedzenie Rady Ministrów
 • jeżeli zostanie zatwierdzona przez Radę Ministrów, nastąpi szerokie wdrożenie legislacyjne ustawy, przy udziale wszystkich ministerstw w zakresie różnych zakresów prawa.

Zakłada się, że zostanie on wdrożony najwcześniej na początku 2020 r. Program będzie regulowany oddzielną ustawą.

Czego nadal nie wiadomo?

Nie udało nam się otrzymać odpowiedzi na kluczowe z naszego punktu widzenia pytania:

 • Nie wiadomo, po jakiej cenie będzie odkupywana energia
 • Nie wiadomo, czy cena energii będzie jednakowa dla wszystkich źródeł energii
 • Nie wiadomo, czy będzie dodatkowy podział mocy i rozdzielne zasady rozliczeń, tak jak w aktualnym net meteringu
 • Na dzisiaj, nie są znane konkretne daty kolejnych działań w sprawie programu.

Podsumowując, mimo iż pewnych i twardych informacji nadal jest bardzo mało, to założenia programu mogą napawać optymizmem. Śledzimy ten temat  i na bieżąco będziemy dla Państwa sprawdzać aktualny stan rzeczy.

Zobacz również