Sektor energetyki słonecznej oraz magazynowania energii wzajemnie się uzupełniają i zapewniają nowe możliwości dla europejskich konsumentów, jak i sieci. 

 
Aby odblokować ten potencjał, SolarPower Europe, Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA) i Stowarzyszenie Europejskiej Branży Motoryzacyjnej i Producentów Baterii Przemysłowych (EUROBAT) przedstawiły wczoraj wspólne propozycje w nowym dokumencie programowym dotyczącym energetyki słonecznej oraz magazynowania energii. 
 
Alexandre Roesch, dyrektor programowy SolarPower Europe powiedział: „Magazynowanie pozwala gospodarstwom domowym na zużywanie większej ilości energii słonecznej, z tej którą produkują. Branża energetyki słonecznej oraz systemów magazynowania poprzez jednoczesną współpracę może odebrać wymierne korzyści, jak optymalne wykorzystanie taniej energii słonecznej, gdy jest dostępna, używając do tego magazynów energii.” 
 
„Magazynowanie funkcjonuje jako technologia pomostowa pomiędzy energią elektryczną, ogrzewaniem i chłodzeniem, a także sektorami transportu, a zatem może odgrywać kluczową rolę w dekarbonizacji naszego społeczeństwa, jeśli zostanie połączone z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”, dodaje Thomas Nowak, sekretarz generalny EHPA.
 
Alfons Westgeest, dyrektor wykonawczy EUROBAT powiedział: „Potrzebujemy zmian regulacyjnych, aby wyzwolić to, co ma stać się następną granicą w energetyce. Wyraźna, szeroka definicja Unii Europejskiej dotycząca magazynowania i odpowiednich ram do samodzielnego wytwarzania oraz zużycia energii, powinny być rozwijane bez zwłoki.”
 
Źródło: EHPA