Dla miasta Austin w Teksasie nadchodzą czasy taniej energii słonecznej. Instytucja użyteczności publicznej Austin Energy właśnie opublikowała nowe dane na temat ofert deweloperskich dla projektów fotowoltaicznych w ramach zamówienia o wielkości 600 MW.

 

 
Liczby pokazują jak silnej obniżce uległy ceny energii słonecznej na przestrzeni ostatnich lat, a co więcej, ta tendencja spadkowa będzie się wciąż utrzymywać. Według informacji podanych przez Khalila Shalabi, wiceprezesa Austin Energy  ds. zarządzania zasobami, w kwietniu, zaraz po wykazaniu zapotrzebowania instytucji na oferty, otrzymała ona propozycje projektów na 7,976 MW, z czego 1,295 MW było w taryfie cenowej poniżej 4 centów za kWh (ok. 0,15 PLN). Shalabi tłumaczy to szybkim rozwojem technologii, zwracając uwagę, że ceny wciąż będą ulegać znacznym spadkom. Pokazując na wykresie korelację cen z kolejnymi latami rozwoju energetyki słonecznej w Teksasie, zaprezentował gwałtownie malejącą krzywą, gdzie spadkowi ulegały właśnie ceny energii. Shalabi mówi otwarcie, że Austin Energy oczekuje w przyszłości cen poniżej 20$/MWh (ok.75 zł) i uważa, że są one realne.
W ramach planu gospodarczego zatwierdzonego przez przedstawicieli miasta w 2014 roku, Austin Energy zobowiązało się, że do 2025 roku dostarczana przez instytucję energia elektryczna będzie pochodziła w 55% ze źródeł odnawialnych. W celu spełnienia tej deklaracji, instytucja planuje projekty instalacji słonecznych o całkowitej mocy 600 MW
w ciągu kilku najbliższych lat.
W marcu zeszłego roku, przedsiębiorstwo Reccurent Energy, zajmujące się wielkoskalowymi farmami PV, podpisało z Austin Energy 25-letnią umowę na dostarczanie energii elektrycznej ze 150 MW farmy fotowoltaicznej za cenę poniżej 5 centów za kWh (ok. 0,19 PLN/kWh). Umowa ta była kamieniem milowym na drodze kształtowania się cen za energię ze słońca. Jednak obecnie, ponad 1 MW projekty są oferowane już 20 % taniej.

CENY ENERGII Z OZE – Czytaj


Wspomniane tendencje cenowe są powodem do zadowolenia zarówno dla przedsiębiorców, jak i użytkowników. Dzięki temu Austin Energy będzie w stanie spełnić swoje zobowiązanie 600 MW energii elektrycznej ze słońca, wykorzystując zjawisko konkurencyjnych cen w fotowoltaice. Co więcej, wiceprezes Shalabi mówi z przekorą, że już teraz nieco żałuje umowy z Reccurent Energy, podpisanej na okres 25 lat i stawkę 5 centów, wiedząc, że ceny wciąż maleją.

Jednak według przewidywań Austin Energy, ceny mogą chwilowo wzrosnąć, jeśli federalna inwestycyjna ulga podatkowa wygaśnie z końcem 2016 roku. Następnie ceny na powrót spadną do obecnego poziomu, bądź będą jeszcze niższe. Pamiętając jednak o takim scenariuszu, instytucja może podpisać tylko 1/3 planowanych umów do 2020 roku. Choć jak mówi Shalabi ulga podatkowa nie jest podstawą podejmowania obecnych decyzji i instytucja nie musi już teraz pochłaniać całych 600 MW z jej powodu.
Wygaśnięcie ulgi jest oczekiwanym zjawiskiem, aby zwolnić rozwój wielkoskalowych projektów na przynajmniej rok. Według GTM Research moc dużych instalacji spadnie
z 7,2 GW w 2016 do około 1 GW w 2017 roku.
Źródło: greentechmedia.com
Opracowanie: Ewelina Podlewska, KN OZE „Grzała” AGH