SolarEdge poprzez wprowadzenie na rynek falownika HD-Wave zrobiło olbrzymi krok w kierunku cyfryzacji branży fotowoltaicznej. Ten nowy falownik wykorzystujący innowacyjne technologię przeniósł procesy konwersji energii z mechanicznych na cyfrowe przetwarzanie. Pozwoliło to na obniżenie rozmiarów oraz wagi falownika, ale co najważniejsze dało także możliwość zwiększenia sprawności do niespotykanej dotychczas wartości 99%. Redukcja kosztownych komponentów wpływa na redukcję kosztu całego urządzenia, a poprawa sprawności zwiększa produkcję energii z systemów fotowoltaicznych. W skali globalnej lepszy współczynnik mocy do masy oraz wyższa sprawność odgrywają kluczową rolę w redukcji uśrednionego kosztu energii elektrycznej (LCOE) i przyśpieszają moment parytetu sieci dla technologii fotowoltaicznych.

Poza poprawą ekonomiki systemów fotowoltaicznych, cyfryzacja oferuje również zwiększanie funkcjonalności systemów. Początkowo jedyną funkcją falownika była konwersja prądu stałego na prąd przemienny. Jednakże na przestrzeni lat rola falownika uległa zmianie i dzisiaj staję się on mózgiem całego systemu. Zarządza on wieloma innymi elementami, takimi jak: monitorowanie, magazynowanie energii, interakcja z siecią przesyłową i bezpieczeństwo. Dzięki cyfryzacji falownik staje się inteligentniejszy, a jego rola zwiększa się jeszcze bardziej. Jednym z takich nowych obszarów, w których zwiększa się rola falownika są inteligentne budynki. Falownik już obecnie kontroluję wytwarzanie energii fotowoltaicznej, zarządza siecią, monitoruje zużycie energii w domu i zarządza magazynowaniem energii. Naturalnym koleją rzeczy jest przejęcie przez niego kontroli nad uruchamianiem odbiornikami w domu, dzięki czemu falownik staję się elementem łączącym dwa światy – fotowoltaikę z automatyką domową. Jednakże kluczowe jest w tym aspekcie szybkie przetwarzanie informacji, a to możemy osiągnąć w ekonomiczny sposób dzięki cyfryzacji. Kolejnym krokiem po inteligentnych domach będzie możliwość oferowania rozwiązań takich jak sztuczna inteligencja, sieci podrzędne/agregacja, ale także Internet Rzeczy (IoT).

Tak naprawdę to nie wszystkie korzyści wynikające z cyfryzacji systemów fotowoltaicznych. Proces ten może zrewolucjonizować także sieci energetyczne. Przez prawie sto lat nasz scentralizowany model generowania energii pozostawał niezmieniony, stojąc w sprzeczności z trendem w innych branżach, gdzie odejście od przestarzałych centralnych rozwiązań następowało dużo szybciej. Przykładowo komputeryzacja została przeniesiona na model rozproszonego przetwarzania danych lub grid computing, który poprawia niezawodność i obsługę. Cyfryzacja może pomóc w przejściu energetyki w kierunku sieci małych rozproszonych elektrowni poprzez umożliwienie szybszej komunikacji i zwiększonej funkcjonalności, które są niezbędne dla rozproszonej infrastruktury sieciowej. Typ łączności, komunikacji dwukierunkowej i dynamicznych odpowiedzi, które są konieczne dla inteligentnej sieci energetycznej (smart grid), mogą być obsługiwane tylko przez systemu fotowoltaiczne, które są zarządzane przez technologię cyfrową i posiadają dużą moc obliczeniową. Aby infrastruktura mogła nadążyć za współczesnym światem i jego wymaganiami, będzie musiała się zmienić i zintegrować technologię cyfrowe.

Kluczem do rozwoju energetyki słonecznej jest w rzeczywistości rozwój falownika fotowoltaicznego. W ostatnich 25 latach rozwój falowników był bardzo ograniczony w zakresie redukcji rozmiaru, wagi, kosztów produkcji oraz wydajności. Biorąc pod uwagę fakt, że w branży komputerowej następuję podwojenie moc obliczeniowej średnio co 18-24 miesiące, nie może dziwić fakt, że każdy dom ma komputer, jednak instalacja fotowoltaiczna jest ciągle dość mało popularnym elementem wyposażenia. Jednak w przypadku cyfryzacji falowników, a tym samym systemów fotowoltaicznych, ich rozwój będzie postępował zgodnie z prawem Moore’a, a zatem ciągła poprawa w oparciu o zwiększoną moc przetwarzania i integrację krzemową przyniesie ogromną korzyść dla przemysłu fotowoltaicznego.


Lior Handelsman SolarEdgeLior Handelsman, wiceprezes marketingu i strategii produktowej

Był jednym z założycieli SolarEdge w 2006 roku, a obecnie pracuje na stanowisku wiceprezesa ds. marketingu i strategii produktowej, gdzie jest odpowiedzialny za działania marketingowe SolarEdge, zarządzanie produktem i rozwojem biznesu.

Przed założeniem SolarEdge, pracował 11 lat w Electronics Research Department (‘‘ERD’’), narodowym izraelskim laboratorium, którego celem jest opracowywanie innowacyjnych i złożonych systemów elektronicznych. W ERD pełnił szereg funkcji w tym pracował w dziele badań i rozwoju energoelektroniki, gdzie był kierownikiem grupy oraz zarządzał kilkoma dużymi projektami rozwojowymi.

Lior Handelsman posiada tytuły licencjata inżynierii elektrycznej (ukończony z wyróżnieniem) oraz MBA Izraelskiego Instytutu Technologii Technion w Hajfie (Technion Israel Institute of Technology in Haifa)

SolarEdge logo stopka