Energia w budynku – zalecenia dotyczące architektury, instalacji i użytkowania

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

instalacje on tour

Zalecenia architektoniczne

 • umieszczenie budynku na działce dłuższym bokiem od strony południowej i zachowanie otwartej przestrzeni od południa;
 • wybór prostej i zwartej bryły budynku, o niskim współczynniku kształtu;
 • zaprojektowanie ewentualnych dużych przeszkleń w taki sposób, aby dawały możliwość
 • pozyskiwania energii słonecznej w okresie grzewczym, a poza nim nie powodowały przegrzewania pomieszczeń, co wymaga nie tylko zorientowania budynku na południe, ale też zastosowania np. wysuniętych połaci dachu i/lub zewnętrznych rolet;
 • wykorzystanie elementów nośnych o dobrej izolacyjności oraz izolacji dobrych jakościowo (co pozwala ograniczyć grubość ścian), a także okien i drzwi o niskich współczynnikach przenikania ciepła;
 • dbałość o wysoką szczelność powietrzną budynku, na co wpływa poprawne łączenie ze sobą elementów konstrukcyjnych wykonanych z różnych materiałów oraz wykorzystanie folii uszczelniających;
 • usytuowanie pomieszczeń ciepłych i dziennych od południa, a pomocniczych (chłodnych) od północy;
 • zastosowanie większej liczby przeszkleń od strony południowej, a mniejszej od północnej;
 • wykorzystanie masywnych elementów o dużej pojemności cieplnej (posadzki, ściany) jako magazynów energii;
 • wykorzystanie stref buforowych i osłaniających

Zalecenia instalacyjne

 • stosowanie systemów o wysokiej sprawności oraz korzystających z odnawialnych źródeł energii i zapewniających jednocześnie wysoki komfort użytkowania. Sprawność źródła ciepła jest najniższa dla paliw stałych, wyższa dla gazu, a najwyższa w przypadku pomp ciepła;
 • zapewnienie efektywnego przesyłu ciepła od miejsca wytworzenia do odbiornika – za pomocą krótkich, dobrze izolowanych odcinków;
 • uważny dobór wielkości zbiorników do magazynowania ciepła i jakości ich izolacji. Duże zbiorniki mogą mieć większe straty, ale są niekiedy niezbędne do zakumulowania energii tańszej lub okresowo dostępnej;
 • sprawna regulacja temperatury w pomieszczeniach – nie tylko dla zapewnienia komfortu cieplnego, ale i z uwagi na kwestie energetyczne. Paradoksalnie ogrzewanie za pomocą grzejników naściennych ma wyższą efektywność od płaszczyznowego, gdyż dla tego drugiego w obliczeniach energetycznych prowadzonych zgodnie z aktualnymi zasadami nie uwzględnia się faktu, że zapewnia ono komfort przy niższych temperaturach w pomieszczeniach;
 • stosowanie wentylacji mechanicznej – nie tylko dla zapewnienia komfortu temperaturowego i dostarczenia świeżego i przefiltrowanego powietrza w każdych warunkach atmosferycznych, ale też z uwagi na odzysk ciepła z powietrza wywiewanego; r przeprowadzenie próby szczelności powietrznej budynku.

Zalecenia eksploatacyjne

 • zwracanie uwagi na wpływ sposobu użytkowania obiektu na jego energooszczędność;
 • uwzględnienie w sposobie funkcjonowania budynku jego akumulacji cieplnej. W budynkach o konstrukcji ciężkiej korzystniejsze pod względem energetycznym jest utrzymywanie stabilnych warunków cieplnych niż gwałtowne podwyższanie i obniżanie temperatury;
 • wykorzystywanie w pełni możliwości wentylacji mechanicznej dla zapewnienia odpowiedniej ilości świeżego powietrza (unikanie uchylania i rozszczelniania okien, tzw. mikrowentylacji, gdy działa wentylacja mechaniczna). Każda niekontrolowana wymiana powietrza przynosi straty energii;
 • zmiana przyzwyczajeń – zachowania związane z eksploatacją starych instalacji mogą znacznie ograniczać efektywność energetyczną współczesnych systemów.

Jak spełnić wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki od 2021 roku? - Poradnik POBE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i rachunkiem ekonomicznym, należy dążyć do jak największego ograniczenia zapotrzebowania budynku na energię. Żeby działanie było skuteczne, warto wiedzieć, skąd pochodzi energia w budynku, do jakich celów jest użytkowana, jakimi drogami z ucieka i które techniczne sposoby ograniczania zapotrzebowania na energię są najbardziej skuteczne.

Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE opracowało specjalny poradnik! Został on objęty medialnym patronatem Redakcji GLOBEnergia i jest dostępny online.
W Poradniku została poruszona między innymi taka tematyka jak bilans energetyczny budynku, czy analiza energetyczna budynku w wersji podstawowej i pogłębionej.

Cały poradnik można znaleźć TUTAJ

/POBE/

Zobacz również