Jednak do tej pory inwestor planujący zastosowanie pompy ciepła zwykle miał do wyboru – zastosować gruntową (wodną) albo powietrzną pompę ciepła.

Rewersyjna powietrzno-gruntowa pompa ciepła potrafi wykorzystać na cele grzewcze jednocześnie powietrze oraz grunt. Głównym źródłem energii jest powietrze, natomiast grunt pełni rolę źródła uzupełniającego – jednak oba źródła mogą być wykorzystywane jednocześnie. Istnieje również możliwość wykorzystania ciepła odpadowego z procesów technologicznych, jest to więc doskonałe rozwiązanie do obiektów z zainstalowanymi innymi urządzeniami, których ciepło może byćrównież wykorzystane przez pompę ciepła (np. sklepów wielkopowierzchniowych z zainstalowanymi urządzeniami chłodniczymi). Inwestorzy otrzymują zatem jeszcze większe możliwości w projektowaniu nowoczesnych systemów grzewczo-chłodzących!

Powietrzno-gruntowa pompa ciepła daje możliwość połączenia zalet dwóch dolnych źródeł ciepła w jednym urządzeniu. Wykorzystuje ona powietrze zewnętrzne jako podstawowe dolne źródło ciepła w zakresie, w którym urządzenie pracuje z najwyższą wydajnością– czyli powyżej temperatury 0°C. W tym zakresie temperatur praca pompy ciepła nie wymaga użycia 2 sprężarek – wystarczy jedna.

Przy spadku temperatury poniżej 0°C, pompa ciepła przełącza się na wykorzystanie gruntowego wymiennika ciepła jako dodatkowego źródła ciepła i od tego momentu pracuje ze stałą mocą grzewczą. W tym przypadku gruntowy wymiennik ciepła nie jest wykorzystywany w 100%, lecz tylko w zakresie dostarczenia brakującej energii niezbędnej do ogrzania obiektu przy temperaturach niższych niż 0°C i wydajnej pracy pompy ciepła.

Patrząc na zapotrzebowanie energetyczne obiektu o szczytowej mocy grzewczej 50 kW dla przykładowej stacji meteorologicznej miasta Gdańsk – na 100% energii grzewczej dostarczonej przez pompę ciepła, powietrze zewnętrzne, jako dolne źródło ciepła, wykorzystywane jest w 80%, natomiast gruntowy wymiennik tylko w 20%.

Zimą rewersyjna powietrzno-gruntowa pompa ciepła ogrzewa obiekt, wykorzystując dwa źródła ciepła. Jednak latem staje się ona agregatem chłodniczym, zapewniając chłodzenie pomieszczeń systemami chłodzenia dynamicznego oraz chłodzenia cichego. W celu przygotowania ciepłej wody pompa ciepła przełącza się w tryb grzania i do tego celu może pobierać ciepło z dodatkowego źródło ciepła.

 W trakcie pracy powietrzno-gruntowej pompy ciepła gruntowy wymiennik ciepła nie jest wykorzystywany w 100%, lecz tylko w zakresie dostarczenia brakującej energii niezbędnej do ogrzania obiektu przy niskich temperaturach (zwykle niższych niż0 °C) i wydajnej pracy urządzenia.


Adam Koniszewski

Key Account Manager

Dimplex logo