Energia z mleka? Biogazownia w zakładzie mleczarskim

W Wysokiem Mazowieckiem powstała instalacja, która umożliwia produkcję energii z odpadów powstających w procesie przetwarzania mleka, przy równoczesnym oczyszczaniu ścieków. Jakie mogą być korzyści takiej inwestycji?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Ścieki z zakładu produkcyjnego Mlekovity w Wysokiem Mazowieckiem są od niedawna oczyszczane w nowej instalacji. Uzyskanie odpowiednich parametrów ścieków jest ważne, ponieważ są one zrzucane do pobliskiej rzeki, a nowa oczyszczalnia będzie współpracować z obecną. Nowa oczyszczalnia ścieków nie jest jednak jedynym efektem inwestycji, a dzięki wprowadzonym zmianom zakład będzie wytwarzał na swoje potrzeby energię elektryczną i ciepło.

Mleko, ścieki i energia

W procesie przetwarzania mleka powstają odpady – jak osady poflotacyjne czy resztki serwatki. W wyniku kolejnych procesów jednostkowych, wchodzących w skład ciągu technologiczno-procesowego (jak proces flotacji ciśnieniowej, osad czynny, fermentacja metanowa) nowa instalacja pozwoli na produkcję biogazu. To paliwo ma powstawać w ilości ponad 5,1 mln m3 rocznie. Przy wykorzystaniu dwóch nowych jednostek kogeneracyjnych, w których gaz ma być spalany. Każda z nich będzie miała moc 800 kW. Współpracować będą z wytwornicą pary, która będzie mogła przygotować parę pod ciśnieniem 11 bar w ilości 900 kg na godzinę.

Nowo otwarta oczyszczalnia ścieków. Źródło: Mlekovita

Instalacja będzie wytwarzać nawet 12,5 GWh energii elektrycznej rocznie. Sama oczyszczalnia ścieków również zużywa prąd, dlatego prawie 45% wyprodukowanej z biogazu energii elektrycznej (5,6 GWh) zostanie wykorzystane na potrzeby oczyszczalni. Pozostała część energii zasili resztę zakładu, pokrywając blisko jedną trzecią jego zapotrzebowania.

Gaz będzie spalany w jednostkach kogeneracji, co oznacza, że oprócz prądu będzie produkowane również ciepło. 4,4 GW z 12 GW ciepła będzie wykorzystywane w proszkowni, gdzie przy pomocy wytwornicy pary przygotowywane jest mleko w proszku. 

Biorafineria i nie tylko 

Zakład Mlekovity. Źródło: Mlekovita

Wytwarzanie biogazu nie jest bynajmniej jedyną funkcją nowo otwartej inwestycji. Nowa oczyszczalnia ścieków wspomoże pracę starszej koleżanki, która w przeszłości sama przyjmowała wszystkie odpady z zakładu Mlekovity w Wysokiem Mazowieckiem, która przy zwiększonych ładunkach zanieczyszczeń już nie wystarczała. Eksploatacja obu oczyszczalni będzie elastyczna, a ścieki będą przekierowywane do odpowiedniego obiektu dzięki wykonanemu połączeniu. Dodatkowo zostały wdrożone rozwiązania, które mają zmniejszyć do minimum ilość powstającego osadu. Dzięki oczyszczaniu ścieków nie tylko będzie można kontynuować spuszczanie ich do pobliskiej rzeki, ale również wykorzystanie oczyszczonej wody do celów technologicznych. Inwestycja ma też zapewnić korzyści ekonomiczne – koszty eksploatacyjne mają spaść, a obiekt ma być samowystarczalny i przynosić dodatkowe dochody.

Wprowadzone nowe rozwiązania mają również pozwolić na zwiększenie efektywności operacyjnej zakładu, przy możliwie najniższym wpływie na środowisko naturalne i klimat. 

Źródło: PAP

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia