Kontrakt VPPA

Wieloletni kontrakt dotyczy dostaw energii elektrycznej z największej w Singapurze pływającej platformy słonecznej, zlokalizowanej na wodach Cieśniny Johor. Moc instalacji to 5 MWp. Budowa pływającej farmy słonecznej w Woodlands zajęła prawie rok, mimo ograniczeń wynikających COVID-19. Budowa objęła instalację łącznie 13 312 paneli fotowoltaicznych, 40 falowników i ponad 30 000 pływaków. Oczekuje się, że instalacja będzie generować szacunkowo 6 022 500 kWh energii rocznie, redukując emisję CO2 w Singapurze o 4 258 ton.

Zakontraktowana energia będzie eksportowana do krajowej sieci elektroenergetycznej. Wszystkie certyfikaty energii odnawialnej (REC) zostaną przetransferowane do Facebooka w ramach VPPA. Przypomnijmy, że zielone certyfikaty REC są przedmiotem obrotu towarem. Potwierdzają, że określona ilość energii elektrycznej jest produkowana w instalacjach OZE. Zazwyczaj jeden certyfikat stanowi 1 MWh energii. “Zielona” energia wesprze działalność Facebooka w Singapurze oraz zasili nowe, unikatowe centrum danych.

– To nasz pierwszy pływający projekt słoneczny, więc jesteśmy szczególnie podekscytowani wsparciem innowacyjnej technologii, która pomoże wdrożyć więcej projektów dotyczących energii odnawialnej – powiedział Urvi Parekh, dyrektor ds. OZE w Facebooku.

Nie jest to pierwsza umowa podpisana między Facebookiem a SunSeap. Dwie firmy sygnowały porozumienie w październiku 2020 r. dotyczące zakupu energii z wyprodukowanej w elektrowniach fotowoltaicznych zainstalowanych na 1200 dachach w Singapurze.

Kontrakty VPPA

Wiele firm stoi przed wyzwaniem związanym ze zwiększeniem udziału energii z OZE w swojej działalności oraz jej dekarbonizacją. Biznes sięga po umowy zakupu energii elektrycznej (PPA). Jest wiele rodzajów kontraktów na zakup energii, wśród nich są właśnie umowy VPPA. Dzięki VPPA energię elektryczną można produkować w określonej instalacji OZE, która znajduje się z dala od siedziby kupującego, ale jest podłączona do tego samego systemu elektroenergetycznego. Kontrakty są podpisywane najczęściej na okres 10-20 lat. Strony kontraktu rozliczają się z różnicy pomiędzy ceną określoną w porozumieniu a aktualną ceną hurtową (spot price) dla ustalonego wolumenu energii, którą nabywają i sprzedają we własnym zakresie (na podstawie umów zawartych z podmiotami trzecimi. Sprzedający energię zapewnia certyfikaty OZE (REC) lub gwarancje pochodzenia (GO).

Źródło: SunSeap

Redakcja GLOBEnergia