Energiczny obywatel to projekt, którego celem jest zwiększenie zaangażowania w sprawy publiczne mieszkańców i organizacji z województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego poprzez włączanie ich w aktywne działania na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej.

I Kongres projektu „Energiczny obywatel” odbędzie się 7 czerwca 2016 w godz. 10:00-17:00  w Ośrodku Szkoleniowo-Dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Miękinia 381, 32-065 Krzeszowice.
TEMATYKA KONGRESU*
• Rozpoczęcie i wprowadzenie do programu Energiczny Obywatel
• Przegląd systemów wsparcia dla Odnawialnych Źródeł Energii
• Ustawa o OZE, prawo energetyczne – aktualny stan prawny
• Prawo i procedury związane z rynkiem prosumenckim
• Programy Funkcjonalno-Użytkowe w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii – dobre praktyki
• Przerwa kawowa
• Środki finansowania dla inwestycji energooszczędnych
• Obywatele częścią procedur legislacyjnych
• Przegląd poszczególnych systemów OZE
• Nowatorskie rozwiązania w zakresie systemów energooszczędnych i OZE
• Przerwa obiadowa
• Panel dyskusyjny „ENERGETYCZNY THINK TANK” – funkcjonowanie nowych przepisów dotyczących OZE
• Wizyta studyjna – laboratorium OZE Akademii Górniczo-Hutniczej – zapoznanie się z mikroinstalacjami w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii, w tym pomp ciepła, fotowoltaiki, biomasy, energetyki wiatrowej, rekuperacji.
• Konkurs z ankietą „Sondaż OZE” – rozstrzygnięcie
• Zakończenie konferencji
*organizator zastrzega możliwość zmian w programie 

Udział w kongresie jest bezpłatny! 

Rejestracja obowiązkowa na: www.polskapv.pl