Bezinwestycyjne metody oszczędzania energii mogą przynieść spektakularne rezultaty, co potwierdziły doświadczenia 11 polskich szkół podstawowych należących do Sieci 50/50.

Efekty, jakie osiągnęli ich uczniowie, realizując zadanie zbadania i ograniczenia zużycia energii w swoich szkołach, zachęciły do realizacji metodologii 50/50 ponad 100 kolejnych placówek edukacyjnych oraz gospodarzy budynków publicznych.

Uczestniczą oni w realizacji rozpoczętego właśnie projektu EURONET 50/50 max. Metodologia  50/50,  mająca  na  celu  oszczędzanie energii bez nakładów na termomodernizację bądź kosztowne wyposażenie, aktywnie angażuje użytkowników budynków w proces zarządzania energią oraz uczy ich ekologicznych zachowań przez konkretne działania. Jej wdrażanie obejmuje 9 kroków, m.in.: przeprowadzenie przeglądu energetycznego budynku oraz pomiarów temperatury, natężenia oświetlenia i zużycia energii, zaproponowanie i wdrożenie rozwiązań pozwalających na ograniczenie zużycia energii  w szkole (lub innym budynku publicznym), a także zorganizowanie  kampanii  informacyjno-edukacyjnych zachęcających do oszczędzania energii całą społeczność szkolną. Uzyskane oszczędności finansowe są dzielone równo (50/50) pomiędzy użytkownika budynku (np. szkołę), a podmiot finansujący rachunki za energię (zwykle jest to samorząd lokalny lub regionalny). Bardzo duże znaczenie ma tutaj wpływ uczniów na decyzję dotyczącą spożytkowania zaoszczędzonych pieniędzy – pozwala im to docenić rezultaty ich działań i poczuć większą odpowiedzialność za swoje zachowania.

Metodologia 50/50 była wdrażana w szkołach w ramach  projektu  realizowanego  przez  Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. W efekcie działań zrealizowanych przez zespoły ds. energii – uczniów i nauczycieli – większości z 11 polskich szkół podstawowych udało się ograniczyć zużycie energii, a średnia wysokość tych oszczędności w skali roku wyniosła ponad 6%. Najwięcej zaoszczędziła Szkoła Podstawowa nr 13 w Bielsku-Białej – w sumie ponad 50 tys. złotych. Za zaoszczędzone pieniądze wyposażono pracownię komputerową w nowe laptopy i pomoce dydaktyczne, zakupiono 2 projektory  i aparat fotograficzny oraz dla uczniów najbardziej zaangażowanych w realizację projektu zorganizowano wycieczki do Centrum Bajki w Pacanowie oraz do Wrocławia.

W związku z dużym zainteresowaniem w kwietniu br. rozpoczęła się realizacja kolejnej trzyletniej edycji projektu: EURONET 50/50 max. Pomoże ona nie tylko wykorzystać potencjał budynków publicznych w zakresie oszczędności energii, ale także umożliwi władzom lokalnym i krajowym ograniczenie wydatków na energię oraz zwiększenie redukcji emisji CO2 . Dlatego projekt 50/50 warto włączyć do „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii” (SEAPu) lub innej lokalnej/krajowej strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego.

1401 mlodziez tab

Wszystkie szkoły zainteresowane edukacją energetyczną uczniów przez praktyczne działania mogą bezpłatnie korzystać z materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie internetowej projektu: www.euronet50-50max.eu.  Natomiast  samorządy  lokalne  i regionalne, a także instytucje państwowe chcące włączyć projekt 50/50 do swoich strategii zrównoważonego rozwoju czy polityki energetycznej zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (www.pnec.org.pl).

Źródło: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”