Celem akcji jest zwrócenie uwagi na problem ubóstwa energetycznego i roli, jaką w walce z nim odgrywa zwiększenie efektywności energetycznej.

W akcji „Zielone światło” weźmie udział 50 rodzin z województw śląskiego, małopolskiego i lubelskiego. Wszystkie należą do grupy najbardziej zagrożonej ubóstwem energetycznym, znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej. Będą to rodziny wielodzietne, rodzice samotnie wychowujący dzieci, osoby w podeszłym wieku, a także chore – w ich domostwach tradycyjne żarówki wymienione zostaną na energooszczędne LED-y. W oparciu o dokonaną analizę potrzeb organizatorzy przygotowali łącznie 772 żarówki LED-owe. Ponadto część dzieci otrzyma nowe lampki biurkowe LED, co pozwoli na poprawę jakości oświetlenia.

Dzięki wymianie oświetlenia, niektóre z rodzin będą mogły zaoszczędzić na rachunkach za energię elektryczną ponad 600 zł w ciągu roku przy założeniu wykorzystania pełnego oświetlenia domu przez zaledwie dwie godziny dziennie. Organizatorzy podają, że z danych GUS wynika, że tylko w pierwszej dekadzie XXI w. prąd drożał w naszym kraju średnio o 3% rocznie. Z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej dochodów energia elektryczna w Polsce należy do najdroższych w UE. To powoduje, że udział środków przeznaczanych przez nasze gospodarstwa domowe na zakup energii elektrycznej i cieplnej należy do jednego z najwyższych w Europie i wynosi 11% w ogólnej kwocie wszystkich wydatków. Dla porównania średnia unijna utrzymuje się na poziomie około 7%.

Od lipca obowiązuje wyższa opłata przejściowa – stała opłata na skomplikowanych rachunkach za prąd. Co za tym idzie, większość gospodarstw domowych zapłaci rocznie dodatkowo ok. 50 zł za sam fakt podłączenia do sieci elektroenergetycznej. Wyższe opłaty podnoszą i tak już należący do najwyższych w Unii Europejskiej poziom ubóstwa energetycznego, dotyczący milionów gospodarstw domowych.

Zdajemy sobie sprawę, że poprzez akcję nie rozwiążemy w całości problemu ubóstwa energetycznego, z którym borykają się rodziny objęte programem. Jednak będzie to dla nich krok we właściwą stronę, aby wyjść z błędnego koła w którym się znalazły – mówi Robert Wawręty z Towarzystwa na rzecz Ziemi. – Dotychczas rodziny próbowały oszczędzać poprzez zakup tanich żarówek starego typu. Szybko jednak okazywało się, że ich użytkowanie jest związane z wielokrotnie wyższym poborem prądu, co powoduje drastyczny wzrost wydatków na energię elektryczną. To z kolei uniemożliwia im zakup droższych, ale energooszczędnych LED-ówek. Zaangażowane w akcję organizacje liczą, że działania nie tylko pomogą wybranym rodzinom. Zostaną one również zauważone przez decydentów, którzy pochylą się nad problemem ubóstwa energetycznego i stworzą prawne instrumenty, umożliwiające kierowanie podobnej pomocy przez samorządy lokalne.

Według szacunków organizatorów wymiana wszystkich 250 mln punktów świetlnych w Polsce na energooszczędne LED dałaby 12-15 mld złotych oszczędności rocznie w wydatkach m.in. obywateli, przedsiębiorstw i samorządów. Te działania opłacają się także koncernom energetycznym, które bez budowania nowych, coraz mniej opłacalnych elektrowni mogą zapewnić prąd i bezpieczeństwo energetyczne większej grupie klientów. Oszczędzanie energii i podnoszenie efektywności energetycznej może być także pomocne w zapobieganiu letnim i zimowym blackoutom w Polsce.

Akcja została zorganizowana przez Towarzystwo na rzecz Ziemi oraz  Zielony Instytut, we współpracy z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej i przy wsparciu lokalnych aktywistów.

Źródło: informacja prasowa Polska Zielona Sieć