Energooszczędne zakupy

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

79460590

Efektywność energetyczna to jeden z priorytetów „Polityki energetycznej Polski”, przygotowywanej w Ministerstwie Gospodarki. W tym obszarze od 2011 r. obowiązują przepisy ustawy o efektywności energetycznej.

Stworzyły one warunki do działań z zakresu racjonalnego gospodarowania energią. Ważną rolę pełnią narzędzia podnoszące świadomość społeczeństwa i kształtujące proekologiczne zachowania. Jednym z najnowszych działań Ministerstwa Gospodarki w tym zakresie jest ogólnopolska kampania telewizyjna, zachęcająca do wyboru urządzeń wysokiej klasy energetycznej.

Spoty zachęcające do wyboru urządzeń energooszczędnych pojawią się w telewizji w dniach 7-27 kwietnia 2014 r. Są one elementem prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki kampanii informacyjnej i edukacyjnej promującej racjonalne wykorzystanie energii.
Jak wynika z analiz MG różnica kosztów w cyklu życia (koszt zakupu i eksploatacji) między np. standardową i energooszczędną lodówką wynosi ponad 330 zł. Zakup energooszczędnej chłodziarki pomimo wyższej ceny jest bardziej opłacalny. Dzięki zastosowaniu energooszczędnej lodówki możliwe jest bowiem zaoszczędzenie ponad 40 proc. energii. Szacuje się, że roczne oszczędności energii z tytułu zakupu energooszczędnych urządzeń gospodarstwa domowego  wynoszą 441 GWh i stanowią ok. 0,4 proc. rocznego zużycia energii w Polsce.

Warto również zwrócić uwagę, że kupując urządzenia energooszczędne przyczyniamy się także do zmniejszenia emisji CO2. Rocznie to ok. 0,6 mln t.
Więcej informacji:
http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka/
Efektywnosc+energetyczna/Jak+czytac+etykiety+energetyczne/Spoty+telewizyjne
Źródło: Ministerstwo Gospodarki