Energooszczędny biurowiec

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

energooszczędny biurowiec

By w pełni wykoszrzystać możliwości nowoczesnych technologii, niezbędna jest wiedza dotycząca sposobu użytkowania instalacji grzewczej. Budynki przemysłowe i komercyjne w przeciwieństwie do budynków mieszkalnych użytkowane są okresowo,  średnio 10 godzin na dobę. To istotna informacja z ekonomicznego punktu widzenia. Konieczne jest więc takie ogrzanie budynku i możliwość szybkiego rozruchu systemu, dzięki któremu nie traci się pieniędzy na ciągłe ogrzewanie.

W Częstochowie swoją siedzibę – budynek biurowo-laboratoryjno-szkoleniowy – zaprojektowała i zrealizowała  z  wykorzystaniem  najnowszych  technologii  firma  Wachelka  INERGIS  S.A.  Zastosowano  technologię odnawialnych źródeł energii pozwalających na  uzyskiwanie  taniego,  czystego  ekologicznie  ciepła.  Przy wyborze materiałów do budowy i wyposażenia  obiektu kierowano się nie tylko ich funkcjonalnością,  równie ważne było, by biurowiec zachował niepowtarzalną stylistykę i atmosferę prestiżu.

Budynek o powierzchni użytkowej 1200 m2  cechuje  nowatorski  system  ogrzewania.  Sercem  budynku  jest kotłownia oparta na pompie ciepła Alpha-InnoTec  SWP 540 o mocy 54,5 kW przy B0/W35, współpracującej  z  gruntowym  kolektorem  pionowym.  Kolektor  gruntowy  składa  się  z  30  odwiertów  o  40-metrowej  głębokości każdy. W związku z tym, iż najkorzystniejszym  systemem  dla  pompy  ciepła  jest  ogrzewanie płaszczyznowe, inwestor zdecydował się na zastosowanie ogrzewania podłogowego, którego łączna powierzchnia wynosi ok. 1150 m 2 . (…)

Dzięki  przemyślanej  konstrukcji,  prostej bryle oraz odpowiedniemu usytuowaniu budynek maksymalnie wykorzystuje  energię  i  światło  słoneczne.  Zamontowane  żaluzje  fasadowe  poza  funkcją dekoracyjną chronią także elewację przed przegrzaniem. Żaluzje zaopatrzone są w pełni zautomatyzowany  system  sterowania  umożliwiający  zarówno sterowanie indywidualne, jak  i centralne.  Projektując i budując podobne do opisanego obiekty inwestor oraz użytkownik  zyskują na wielu płaszczyznach: wykorzystują darmową energię cieplną, redukują  emisję  dwutlenku  węgla  –  chroniąc  tym  samym  środowisko,  oszczędzają  własne  pieniądze,  uzyskują  czystą  technologię   i  komfort  cieplny  obiektu.  Inwestycja   w  nowoczesne  technologie  pozwala  na  zdecydowane ograniczenie kosztów eksploatacji i ogrzewania budynku.
Katarzyna Narojczyk Przedsiębiorstwo „Hydro-Tech” Konin

Czytaj całość w 2/2013
Wersja elektroniczna lub drukowana
GLOBEnergia 2013 2