Gmina Dzierzgoń jest jednym z liderów Polskiej Ligi Mistrzów Energii Słonecznej, obecnie zajmuje w niej trzecie miejsce (na pierwszym znalazło się Stanówko – mała miejscowość należąca do tej gminy).

Gmina znajduje się w powiecie sztumskim, w województwie pomorskim i od początku istnienia samorządów realizuje działania zmierzające do ochrony środowiska naturalnego.

 

Fot. Dzierzgoń – Szkoła Podstawowa im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu po termomodernizacji

W dotychczasowych swoich działaniach skupialiśmy się głównie na sprawach związanych z gospodarką wodno-ściekową i zagospodarowaniem odpadów. Od chwili wstąpienia do Unii Europejskiej stanęły przed nami nowe zadania i wyzwania między innymi w zakresie Energii Słonecznej. Podstawowym celem krajowej polityki energetycznej w zakresie wykorzystania źródeł odnawialnych jest zwiększenie energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 20% w 2020 roku. Dążąc do tego celu Gmina Dzierzgoń opracowała Strategię Ekoenergetyczną Gminy Dzierzgoń na lata 2007–2021, i zgodnie z jej zapisami podejmuje działania w tym zakresie. W latach 2005–2009 zrealizowaliśmy projekt  kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych  źródeł energii. Projekt  zdobył I nagrodę w kategorii „energooszczędność i efektywność energetyczna”  w konkursie 3 x 20 organizowanym przez Konsorcjum Pomorski Klaster 3 x 20 – mówi Kazimierz Szewczun Burmistrz Dzierzgonia.

Projekt został podzielony na kilka etapów realizowanych na przestrzeni lat 2005–2009. W 2005 roku zrealizowano zadanie „Termomodernizacja Gimnazjum sposobem na obniżenie kosztów ogrzewania budynku szkolnego i poprawę edukacji młodzieży”. Ogólna powierzchnia ścian zewnętrznych poddanych ociepleniu to 1546,40 m2, kubatura budynku – 7298,89 m3. Wartość ogółem: 108.458 zł, z czego: budżet gminy – 33.622 zł, budżet wojewody – 74.836 zł. W tym samym roku wykonano również termomodernizację szkoły podstawowej we wsi Bruk. Docieplono wówczas ściany zewnętrzne budynku o powierzchni 700 m2 oraz wymieniono stolarkę okienną  o powierzchni 90 m2 na energooszczędne okna plastikowe. Wartość wykonanych prac: 237.182 zł, z czego: budżet gminy – 87.182 zł, budżet wojewody – 150.000 zł.

Kolejny ważnym dla gminy zadaniem była termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, którą wykonano w 2007 roku.  Obejmowało ono wykonanie prac termomodernizacyjnych w następujących budynkach użyteczności publicznej: budynek Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, budynek Administracji Domów Mieszkalnych w Dzierzgoniu, budynek szkoły podstawowej w Dzierzgoniu, budynek sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Dzierzgoniu, budynek przedszkola w Dzierzgoniu, budynek szkoły podstawowej w Bągarcie, budynek gimnazjum w Dzierzgoniu, budynek biblioteki i sali gimnastycznej przy gimnazjum w Dzierzgoniu. Zakres rzeczowy zawierał…

W 2009 roku zakończono zadanie „Słoneczne dachy dla gminy Dzierzgoń”. W 294 gospodarstwach indywidualnych zlokalizowanych na terenie gminy Dzierzgoń zainstalowano systemy solarne o łącznej powierzchni 1420,48 m2, dzięki czemu możliwe będzie wyprodukowanie 82.920 l ciepłej wody użytkowej na potrzeby 1382 mieszkańców gminy. Wielkość montowanych systemów solarnych uzależniona była od liczby mieszkańców danego gospodarstwa domowego.

Wartość ogólna zadania wyniosła 2.334,408 zł (z czego Norweski Mechanizm Finansowy – 1.634.088 zł, budżet gminy – 350.160 zł, wpłaty indywidualnych użytkowników – 350.160 zł). Dzięki oszczędnościom uzyskanym w trakcie przeprowadzonych procedur przetargowych będzie możliwa instalacja systemów solarnych w kolejnych 31 gospodarstwach domowych.

Kolektory słoneczne – dom mieszkalny w Dzierzgoniu

Fot. Kolektory słoneczne – dom mieszkalny w Dzierzgoniu z zamontowanym systemem solarnym

Realizacja projektu spowoduje wzrost udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym gminy, a także poprawę czystości środowiska naturalnego na jej terenie. Przedsięwzięcie ma wspomagać realizację zadań publicznych, kształtujących ekologiczny, przyjazny dla środowiska i nowoczesny wizerunek gminy Dzierzgoń.

Innowacyjne działania gminy, a w szczególności projekt „Słoneczne dachy dla gminy Dzierzgoń” znalazły swoje pozytywne odzwierciedlenie w umieszczeniu gminy Dzierzgoń w Europejskiej Lidze Mistrzów OZE edycji polskiej prowadzonej przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” z siedzibą w Krakowie. Obecnie gmina znajduje się na III miejscu w kraju, a leżąca na jej terenie miejscowość wiejska Stanówko, w której wskaźnik powierzchni kolektorów słonecznych do liczby mieszkańców jest największy, zajmuje I miejsce.

Kolejny projekt, dotyczący wykorzystania energii odnawialnej, który będzie realizowany, to „Instalacja lamp hybrydowych w gminie Dzierzgoń”. Projekt przewiduje montaż 111 lamp hybrydowych na terenach wiejskich gminy Dzierzgoń. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie wykorzystanie energii słonecznej i wiatru do oświetlenia wsi na terenie gminy Dzierzgoń.

Inicjatywą wykorzystania energii odnawialnej gmina Dzierzgoń zainteresowała pozostałe gminy z terenu powiatu sztumskiego oraz z sąsiedniego powiatu kwidzyńskiego. W sumie, w projekcie pod nazwą „Słoneczne dachy dla Powiśla”, uczestniczyć będzie 11 gmin. (…)

 

zobacz także

Niemieckie doświadczenia z odnawialnymi źródłami energii

 

Mirosław Żywicki
Sekretarz w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu

 


Cały artykuł – GLOBEnergia 2/2010