Energooszczędny Ośrodek Nauki o Ekologii

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

labolatorium OZE

Idea budownictwa energooszczędnego jest dość dobrze rozpowszechniona. Zyskuje coraz więcej zwolenników na całym świecie. Budowle energooszczędne mają zmniejszone zapotrzebowanie na energię w stosunku do budynków „klasycznych”. Stosując ten typ budownictwa, ogranicza się ilość zasobów energetycznych niezbędnych do zapewnienia energii w budynku. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię przekłada się na obniżenie kosztów przyszłego użytkowania. 

 

Trzon budynku stanowi korytarz, który ciągnie się przez całą jego długość. Dzieli on budynek na dwie części. Po słonecznej południowej stronie (częściowo jedno, częściowo dwukondygnacyjnej) znajduje się sala wykładowa, jadalnia, biura i pokoje mieszkalne. Po zacienionej stronie zaprojektowano wszelkiego rodzaju pomieszczenia techniczne.

 

Przy wznoszeniu konstrukcji posłużono się klasycznymi materiałami, przyjaznymi dla środowiska. Dominuje tu drewno, szkło i palona, niepokryta tynkiem cegła. W miejscach bardziej wilgotnych, skrywających urządzenia wykorzystano wzmocniony beton. Dach pokryty jest ziemią.

 

Oprócz pasywnego wykorzystania energii słonecznej (orientacja względem Słońca, pokrycie budynku ziemią) w budynku zainstalowano systemy aktywne. Są to systemy wentylacji mechanicznej z rekuperacją ciepła (budynek podzielony na 6 stref, wymienniki zlokalizowane po stronie północnej), kolektory słoneczne do podgrzewania wody gospodarczej i ogrzewania (kolektory płaskie o powierzchni 85 [m2]), system oszczędnego oświetlenia i piece na pelety. Wyliczono, że Centrum przy swojej powierzchni 1586 [m2] potrzebuje tylko 39,7 [MWh] energii. Zapotrzebowanie energetyczne pokrywane jest przy wykorzystaniu energii biomasy i energii pochodzącej ze Słońca. Głównym źródłem ogrzewania są dwa automatyczne piece na pelety.

 

Centrum powstało w latach 2005–2007. Koszt jego budowy to około 2.000.000 €. Obiekt zaprojektowany został w technologii energooszczędnej. Funkcjonuje przez cały rok, a okres grzewczy to tylko cztery miesiące. Jako całość, wraz z zainstalowanymi wewnątrz urządzeniami poprawiającymi jego wydajność energetyczną, stanowi przykład możliwości dostępnych podczas projektowania ekologicznych mieszkań. Wszystkie elementy i urządzenia zainstalowane w Centrum Nauki o Ekologii służą do celów edukacyjnych i demonstracyjnych. Obiekt jest doskonałym przykładem promowania zrównoważonego rozwoju.

Zobacz także

Dom bio i jego szkielet

Energetyka odnawialna na świecie

Bartosz Zieliński
AGH Katedra Surowców Energetycznych

Cały artykuł - GLOBEnergia 4/2010

2010 04
art str 1