Morska elektrownia szczytowo-pompowa, zlokalizowana w Zatoce Spencera, będzie miała łączną moc 100 MW,  zaś magazynowanie energii będzie się odbywało w czasie 6 – 8 godzin.

EnergyAustralia twierdzi, że magazynowanie energii w tego rodzaju elektrowni jest równe zainstalowaniu 60 000 domowych magazynów energii w postaci akumulatorów.

Premier Australii, Malcolm Turnbull, opisuje magazynowanie energii w elektrowni szczytowo-pompowej jako „dojrzałą oraz opłacalną technologię magazynowania”, która mogłaby rozwiązać problem związany z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności sieci elektroenergetycznej.

Dyrektor zarządzający EnergyAustralia, Catherine Tanna, poinstruowała rządowy komitet ds. energii na temat projektu oraz innych możliwości stabilizacji systemu.

Decyzja o przyznaniu grantu na badania nad projektem elektrowni szczytowo-pompowej została powzięta po tym, jak Clean Energy Finance Corporation przekazała grant w wysokości 54 mln $ na rozwój instalacji PV w centrum energii odnawialnej Kingston firmy Genex Power, zlokalizowanym 270 km na północny – zachód od Townsville.

Elektrownia szczytowo-pompowa pracuje w sposób następujący: woda pompowana jest ze źródła dolnego do źródła górnego w czasie, gdy energia jest tania, a następnie spuszczana na turbinę w celu wygenerowania energii elektrycznej, kiedy energia jest droga i istnieje duże na nią zapotrzebowanie.

Projekt rozwija się  dzięki współpracy Melbourne Energy Institute oraz firmy inżynieryjno-projektowej – Arup. System ma wykorzystywać wodę morską, ze względu na suche warunki klimatyczne, jakie panują w Australii. Jeśli zostanie rozbudowany, będzie największą morską elektrownią szczytowo-pompową na świecie. Obecnie pracuje jeszcze tylko jedna elektrownia szczytowo-pompowa wykorzystująca wodę morską, w Okinawie w Japonii.

Okinawa pump storage

Elektrownia szczytowo-pompowa w Okinawie, źródło: Urban Green Council

Opracowano na podstawie: The Guardian

Zdjęcie główne: Renew Economy